Septembrová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

S príchodom jesene sa noci postupne predlžujú, a tak nám na pozorovanie nočnej oblohy času pribúda. Dňa 23. 9. o 8:50 nastáva začiatok astronomickej jesene – jesenná rovnodennosť.

Práve okolo jesennej rovnodennosti je na večernej oblohe najlepšie viditeľné  Zodiakálne (zvieratníkové) svetlo.

V septembri bude nočnej oblohe dominovať Jupiter a novoobjavená kométa C/2023 P1 (Nishimura) nás možno prekvapí svojou jasnosťou, aj keď sa bude uhlovo približovať k Slnku v súhvezdí Lev.

(pozn.: všetky uvedené časové údaje sú pre polohu stredné Slovensko a SELČ)

 

Planéty

Merkúr sa sa uhlovo približuje k Slnku a 6. 9. je v dolnej konjunkcii. Po konjunkcii sa pozorovacie podmienky rýchlo zlepšujú, Merkúr sa presunie na rannú oblohu a dňa 22. 9. sa bude nachádzať v najväčšej západnej elongácii. Bude vychádzať viac ako 1,5 hodiny pred Slnkom s jasnosťou – 0,4 mag.

Venuša sa nachádza na rannej oblohe, 3. 9. je v zastávke a začne sa pohybovať priamo (na východ). Uhlovo sa od Slnka vzďaľuje a koncom mesiaca bude v elongácii 44°.

Mars sa pomaly uhlovo približuje k Slnku a podmienky na jeho pozorovanie sa zhoršujú. Zapadá tesne po Slnku s elongáciou 25° začiatkom septembra a 15° na konci mesiaca.

Jupiter sa nachádza v južnej časti súhvezdia Baran (– 2,7 až – 2,8 mag), 4. 9. je v zastávke . Začiatkom mesiaca vychádza po 21. hodine a koncom septembra už po 20. hodine. Konjunkcia s Mesiacom nastáva 4. 9. a bude sa uhlovo nachádzať 2,2° južne od Mesiaca.

Saturn sa nachádza v súhvezdí Vodnár (0,4 mag) a vychádza na začiatku mesiaca po 19. hodine. Koncom septembra vychádza už pred 18. hodinou. Konjunkcia s Mesiacom nastane dňa 27. 9., a to 2,8° severne od Mesiaca.

Urán vo východnej časti súhvezdia Baran (5,7 mag) vychádza začiatkom septembra po 21. hodine a  koncom mesiaca po 20. hodine. Konjunkcia s Mesiacom nastáva 5. 9., ale počas dňa.

Neptún s 7,8 mag sa nachádza v juhozápadnej časti súhvezdia Ryby a vychádza začiatkom mesiaca pred 20. hodinou. Koncom septembra vychádza pred 19. hodinou. Dňa 19. 9. sa nachádza v opozícii so Slnkom a konjunkcia s Mesiacom nastane 28. 9.

Trpasličie planéty

(134340) Pluto s 14,4 mag sa nachádza vo východnej časti súhvezdia Strelec.

(1) Ceres (8,9 mag) sa nachádza v súhvezdí Panna.

Asteroidy

V septembri bude najjasnejším asteroidom (4) Vesta v severnej časti súhvezdia Orión s 8,0 mag a (8) Flora s 8,5 mag v súhvezdí Vodnár.

Kométy

Pozorovateľné budú kométa 103P/Hartley s možnou jasnosťou 8 mag a novoobjavená kométa C/2023 P1 (Nishimura), ktorá sa presúva zo súhvezdia Rak do súhvezdia Lev. Dňa 13. 9. sa bude nachádzať najbližšie k Zemi (0,29 AU).

Meteorické roje

V septembri sú pozorovateľné roje Aurigidy s maximom 1. 9. (ZHR 6) a septembrové ε Perzeidy s maximom 9. 9. (ZHR 5).

NGC 6992/6995 a NGC 6960 zvyšok supernovy hmlovina Východný a Západný závoj (foto: Matúš Trembáč)

Astrofotografia

V septembri môžeme obrátiť naše ďalekohľady a astrokamery na nasledujúce objekty:

NGC 6946 špirálová galaxia Ohňostroj na rozhraní súhvezdí Cefeus a Labuť,

NGC 6960 a NGC 6992/6995 zvyšok supernovy hmlovina Západný a Východný závoj v súhvezdí Labuť,

IC 5070 emisná hmlovina Pelikán v súhvezdí Labuť,

IC 1396 emisná hmlovina Sloní chobot v súhvezdí Cefeus,

alebo objekty, ktoré boli spomenuté v minuloročnom článku Septembrová nočná obloha.

Matúš Trembáč

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.