Júnová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

Mesiac jún pre nás – obyvateľov severnej pologule – znamená začiatok leta. Nastáva letný slnovrat, a teda najdlhší deň v roku. Stane sa tak presne 21. júna 11:13 LSEČ. Naopak, pre obyvateľov južnej pologule začína zima.

Pojmom slnovrat označujeme okamih, kedy Slnko pri svojom zdanlivom ročnom pohybe dosiahne najväčšiu deklináciu a napoludnie je Slnko najvyššie nad obzorom. Slnečné lúče v tomto okamihu dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. Slnko vrcholí v nadhlavníku na obratníku Raka.

Jav slnovratu nastáva z dvoch príčin – spôsobuje ho sklon zemskej osi, a zároveň obeh Zeme okolo Slnka. V čase letného slnovratu smeruje zemská os najviac „k Slnku“ (v zime naopak smeruje najviac „preč od Slnka“. Tento smer zemskej osi spôsobuje, že v lete na severnú pologulu dopadá viac slnečných lúčov než na južnú. Ak by zemská os nebola naklonená, nemali by sme ani ročné obdobia.

 

Avšak, nielen letný slnovrat, ale aj nočná obloha nám ohlasuje príchod leta. Nad obzorom vidíme letné súvezdia - vysoko na severovýchode vidíme súhvezdie Labute s Mliečnou dráhou a hviezdu Vegu v Lýre. Na severozápade je Veľká medvedica a Lev, na juhu môžeme vidieť súhvezdie Panny a Pastiera.

 

Merkúr môžeme vidieť pred východom Slnka. A to počas celého mesiaca. Ak sa zadívame vyššie na oblohu a smerom na východ zbadáme veľmi jasnú Venušu. A 27. júna mu bude spoločnosť na oblohe robiť aj Mesiac.

Venuša je naďalej počas celého mesiaca pozorovateľná ako Zornička na rannej oblohe pred východom Slnka. Každým dňom vychádza o niečo skôr – na konci mesiaca ju môžeme vidieť na oblohe už od tretej hodiny v noci.  

Mars vychádza nad obzor pred Venušou. Spočiatku je viditeľný od pol tretej hodiny v noci, na záver júna ho môžeme pozorovať od jednej hodiny v noci. Nájdeme ho východne od Venuše, počas celého mesiaca v súhvezdí Rýb.

Jupiter vychádza v druhej polovici noci. Nad obzor vychádza skôr ako Markúr, Venuša aj Mars. Vďaka jeho jasnosti ho určite neprehliadneme. Skôr ako Jupiter vychádza nad obzor už len Saturn.

Saturn taktiež nájdeme na rannej oblohe pred východom Slnka. Na záver mesiaca bude pozorovateľný už po jedenástej hodine večer. Keďže zapadá v dopoudňajších hodinách, bude pre nás po celý mesiac pozorovateľný spolu s ostatnými planétami, ktoré môžeme vidieť pred východom Slnka.

Urán vychádza v druhej polovici noci. Takže je podobne pozorovateľný ako ostatné planéty. Počas prvých júnových nocí od pol štvrtej hodiny ráno, na záver júna ho uvidíme už od druhej hodiny v noci.

Neptún taktiež vychádza v druhej polovici noci. A to každý deň o niečo skôr. Na jeho pozorovanie si na pomoc zavolajme aspoň malý ďalekohľad.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.