Marcová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

Mesiac marec nám ohlasuje koniec zimy a príchod jari. Koniec zimy nám ohlasujú aj súhvezdia na nočnej oblohe. S príchodom jari zapadajú zimné súhvezdia stále skôr a vystriedajú ich súhvezdia jarnej oblohy. Orion a hviezda Sírius tak pomaly klesajú na západe, zatiaľ čo na východe vychádza hviezda Spica v súhvezdí Panny a ďalej na východe jasná hviezda Arcturus. Na juhu zbadáme Leva a Blížencov.

Marec 2022

20. marca o 16:33 h nastane jarná rovnodennosť. Slnko sa v tento okamih nachádza v jarnom bode a odštartuje začiatok astronomickej jari na severnej pologuli, a naopak začiatok astronomickej jesene na južnej. Slnečné lúče počas jarnej rovnodennosti dopadajú kolmo na zemský povrch. Pod rovnodennosťou taktiež chápeme čas, kedy Slnko vychádza presne na východe a zapadá presne na západe. Z toho tiež vyplýva, že deň a noc majú rovnakú dĺžku (z latinčiny – ekvinokcium sa skladá zo slov rovnaký = aequus a noc = nox).

A ešte jedna zaujímavosť o jarnej rovnodennosti. Deň, kedy nastane jarná rovnodennosť nie je vždy rovnaký. Do roku 2011 začínala astronomická jar 21. marca, tento rok pripadá začiatok na 20. marec a na 19. marec si počkáme až do roku 2048. A prečo je tomu tak? Jeden obeh Zeme okolo Slnka trvá 365,25 dňa – a preto sa astronomické začiatky ročných období z roka na rok posúvajú približne o štvrtinu dňa. A na návrat termínu jarnej rovnodennosti na 21. marec počkáme až do roku 2102.

marec rovnodennosť

 

Pozorovateľnosť planét

Merkúr je počas marca naďalej pozorovateľný pred východom Slnka.  A to najmä v prvej polovici mesiaca. Záverom marca sa bude k Slnku približovať natoľko, že bude pre nás nepozorovateľný. Potom ho budeme môcť pozorovať až v apríli na večernej oblohe.

Venuša je počas celého mesiaca pozorovateľná ako Zornička na rannej oblohe pred východom Slnka. Nájdeme ju v súhvezdí Strelca a od 7. marca sa bude nachádzať v Kozorožcovi. Spoločnosť jej tento mesiac bude robiť naďalej Mars. 28. marca sa k tejto dvojici pridá aj Mesiac.

Mars nám teda ponúka podobné pozorovacie možnosti ako Venuša – nájdeme ho na rannej oblohe v súhvezdí Strelca, odkiaľ sa taktiež 6. marca presunie do súhvezdia Kozorožca. Nájdeme ho južne od Venuše.

Jupiter je začiatkom marca nepozorovateľný. Až koncom mesiaca sa situácia vylepší a najväčšia planéta Slnečnej sústavy sa pridá k rannej trojici Merkúr, Venuša a Mars. Nad obzorom bude stále veľmi nízko, a tak si na jeho plnohodnotnejšie pozorovanie budeme musieť ešte počkať.

Aj Saturn sa nachádza na rannej oblohe pred východom Slnka. Taktiež ho nájdeme počas celého mesiaca v súhvezdí Kozorožca, no času na jeho pozorovanie nám v marci nezostáva veľa. Podobne ako Jupiter sa nachádza veľmi nízko nad obzorom.

Urán nájdeme na  večernej nočnej oblohe. Naďalej sa nachádza v súhvezdí Barana. Pozorovateľný je teda v prvej polovici noci.

Neptún sa počas prvých marcových dní nachádza na večernej oblohe, avšak tak blízko pri Slnku, že si na jeho pozorovanie budeme musieť počkať až kým sa znova neukáže na skorej rannej oblohe na záver mesiaca.

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.