Noc vedcov v BOTO

| aktuálne na oblohe

Na Slovensku sa Noc výskumníkov konala 27. septembra 2013 už po siedmykrát. Tohto roku sa konala v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Tatranskej Lomnici.

U našich západných susedov organizujú Noc vědců ešte o dva roky dlhšie. Čo je však zarážajúce, je porovnanie počtu miest u nás a v Českej republike, kde je astronomický program. Astronomická časť v ČR bola na 20 miestach!

Jedna z vydarených akcií s bohatým programom bola v Beskydskej oblasti tmavej oblohy. Nuž a keďže je to spoločná česko-slovenská oblasť, na príprave a podpore sa podieľali aj Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Aj keď na oficiálnej pozvánke je niekoľko organizácií, poďakovanie patrí neúnavnému propagátorovi (nielen) tmavej oblohy J. Kondziolkovi. Viac informácií je tu.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.