Mimoriadny 15. február 2014

| aktuálne na oblohe

Sobota 15. február 2014 je, nielen pre širšiu, astronomickú verejnosť dňom významným, predovšetkým výročiami.

Necelú hodinu po polnoci (00:53 SEČ) bude Mesiac v splne.
Merkúr je v dolnej konjunkcii (21:19 SEČ)
Na Marse je letný slnovrat (04:31 SEČ)
 

Pred 60. rokmi (1954) sa narodil náš kolega a priateľ Peter Zimnikoval z Hvezdárne v Banskej Bystrici. U nás snáď niet astronóma, ktorý by Petra nepoznal, veď astronómii sa venuje už od školských čias. Je autorom množstva článkov v popularizačných, no aj odborných časopisoch, zborníkoch či ročenkách. Jeho záber je široký, no vždy „ide na koreň veci“ a často prekvapuje invenciou. Jeho skvelé programy (napr. Obloha, Metshow – zbalené programy na stiahnutie) sú známe aj v zahraničí a záujem je aj o materiály tlačené. Meteorických expedícií sa zúčastňuje od roku 1970 a práve meteory sú z astronómie asi jeho najobľúbenejšie, z tejto oblasti publikoval aj najviac prác. Niektoré ním skonštruované prístroje sú vskutku unikátne. Ešte pred digitálnou érou mimoriadnu pozornosť zaujalo zariadenie na fotografovanie spektier stôp meteorov, ktoré sme nazývali „Petro-spektro-stopo-fot“.

O Petrovi by sa dalo písať ešte veľa, no on to akosi nemá rád a tak mu do ďalších rokov prajem všetko najlepšie.

 

Pred 450. rokmi (1564) sa v Pise narodil Galileo Galilei, známy ako vynálezca ďalekohľadu. Aj keď to tak nie je, faktom zostáva, že si ho zostrojil sám a ako prvý použil na astronomické pozorovanie v roku 1609. Pri príležitosti 400. výročia bol rok 2009 vyhlásený za Medzinárodný rok astronómie.

Známy je jeho výrok „Eppur si muove!“ (A predsa sa točí!), ktorý údajne vyriekol po skončení inkvizičného súdu, kde musel odvolať svoje názory na usporiadanie sveta. Aj toto je jeden z omylov, pretože určite by bol skončil na hranici ako Giordano Bruno. Nenapísal tieto slová ani na múry svojej cely, pretože vo väznený nebol. Je však možné, že niečo v tomto zmysle povedal kardinálovi R. Bellarminovi. Galileo je považovaný za zakladateľa experimentálnej fyziky, asi najznámejší je jeho pokus s padaním telies zo šikmej veže v Pise. Viac o Galileovi je v článku k jeho 450. výročiu alebo aj s ďalšími odkazmi tu.

 

Pred 80. rokmi (1934) sa narodil švajčiarsky informatik N. E. Wirth, tvorca niekoľkých programovacích jazykov, z ktorých najznámejší je Pascal.

 

 

P. Zimnikoval a M. Currie na 22. International Meteor Conference IMO (Bollmannsruh, 19. – 21. 9. 2003, foto: C. ter Kuile)

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.