ZO ŽIVOTA MO: Rimavská Sobota – výročná schôdza 2021

| Zo života MO

    Tohtoročná výročná schôdza bola naplánovaná na prvý augustový víkend na „našej domovskej“ hvezdárni v Rimavskej Sobote. Keďže členská základňa je z celého Slovenska, ba aj zo zahraničia, tak niektorí členovia prišli už v piatok. Neoficiálne sme teda zahájili schôdzu v priateľskej atmosfére pri grilovaní rozličných pochutín už o deň skôr a ešte stihli aj pozorovanie nočnej oblohy na terase hvezdárne.

Sobotňajšie ráno sa nieslo v duchu prípravy na hlavný gastronomický zážitok „guláša”.

(Pozn. red. Je to neuveriteľné, no guláš varil vegetarián. Bol však výborný a kuchár si vyslúžil špeciálnu Michelinskú hviezdu, ktorú udeľuje jeden z našich členov len pri mimoriadne významných gastronomických zážitkoch).

Postupne sa v astroparku začali schádzať členovia a priatelia MO SZA. Väčšina doniesla niečo dobré pod zub, a bolo toho toľko, že pri začiatku schôdze boli plné stoly. Guláš bol dovarený už okolo druhej a tak sme zvyčajné poradie obrátili. Najprv guláš a potom schôdza...

A tak mohla začať oficiálna časť našej výročnej schôdze. K dnešnému dňu sa môžeme pochváliť  32-mi členmi zo SR, CZ a Srbska, no kmeňových prítomných nás bolo trinásť. Prvým bodom programu bola gratulácia k životným jubileám osobne prítomných, ktorí mali okrúhle výročia (E. Potůček – 70 r., M. Obert – 40 r., Ch. Nagy – 20 r.) a ako dar dostali od MO len nedávno vydanú knihu (tiež nášho člena) Z. Bardona Bačkorový astronom  na cestách za tmou. Ďalší jubilanti (Z. Bardon – 60 r. a M. Mitter  20 r) prísť nemohli, no Zdenkovi venovať jeho vlastnú knihu by bolo aj tak čudné... Gratulácii sa nevyhla ani naša predsedníčka Katka (kniha R. Gregora Slovensko v duši českého poutníka), no dáme sa vek predsa neudáva.

V druhom bode programu sme sa oboznámili s aktivitami jednotlivých členov našej MO od minulej schôdze. Zoznam bol dlhý a niektoré aktivity boli obdivuhodné. Záber členov je široký, od tvorby rôznych publikácií, výstavníctva, astrofotografie, vedeckých článkov, množstva vystúpení v médiách, ale aj organizácii rôznych prednášok, pozorovaní a inej popularizačnej činnosti. Preberali sme aj plánované aktivity, ako napríklad blížiace sa Objavte Poloniny, Astrofilm či zhotovenie veľkej camery obscury. Po správe o hospodárení a voľbe nového výboru (niektorí nezúčastnení svoj hlas delegovali písomne) sme ukončili oficiálnu časť schôdze a pokračovalo sa v diskusiách až do neskorých nočných hodín. Samozrejmosťou bola prehliadka hvezdárne a pozorovanie objektov nočnej oblohy.

Už teraz sa tešíme na ďalšie naše stretnutia, nielen na výročnej schôdzi.

Miloš Obert

 

Pozorovanie v kupole, ďalší boli na terase či na pozemku

Najmladší usmiaty oslávenec, pre ktorého kniha bude aj inšpiráciou v astrofotografii

Na spoločnú fotografiu sme v sobotu akosi zabudli, a tak v nedeľu nás už bolo podstatne menej (a chýba tu aj večne hladný Bak...)

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.