ZO ŽIVOTA MO: Pocta Maximiliánovi Hellovi

| Zo života MO

15. mája 2020 si členovia MO SZA v Žiari nad Hronom spolu so svojou materskou hvezdárňou pripomínajú 300 rokov od narodenia Maximiliána Hella, významného astronóma 18. storočia pochádzajúceho z územia dnešného Slovenska. Aj keď oslavy tohto výročia obmedzila súčasná situácia, pri tejto príležitosti pripravili pracovníci KHaP MH malú pripomienku jeho života a diela:


Krátke pásmo venované jeho osobnosti - Pocta Maximiliánovi Hellovi

Do pozornosti dávame aj starší súbor článkov z roku 2012 zachytávajúcich jeho život:

Mladosť a obdobie štúdia
Vedecká činnosť
Cesta na sever
Posledné roky

... a taktiež súčasnú pamiatku na jeho meno na oblohe - M. Hell na oblohe

Vivat Maximilian Hell

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.