ZO ŽIVOTA MO: MAXIMILIÁN HELL "250"

| Zo života MO

Dňa 20. júna 2019 prebehol v priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom odborný seminár zameraný na život a dielo Maximiliána Hella. Stalo sa tak pri príležitosti 250. výročia Hellovho pozorovania prechodu Venuše popred Slnko, ktoré uskutočnil na ostrove Vardø za polárnym kruhom.

Na seminár prijali pozvanie zástupcovia partnerov podieľajúcich sa na organizácii podujatia, ktorými boli Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, MO Slovenského zväzu astronómov v Žiari nad Hronom, občianske združenie Maximilián Hell, obec Štiavnické Bane, ZŠ a MŠ M. Hella Štiavnické Bane a f. TROMF. V hojnom počte boli zastúpení aj pracovníci hvezdární a astronomických zariadení na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo pripomenutie si odkazu jedného z významných astronómov 18. storočia, ktorého meno je úzko späté s výpočtom paralaxy Slnka a následne spresnením vzdialenosti Zem – Slnko.

Prednášková časť dňa dala na úvod priestor zástupcom o.z. Maximiliána Hell, ktorí predstavili Hella ako osobnosť 18. storočia. Po nich sme sa prostredníctvom videokonferencie spojili s astronómom a historikom Paulom Gaborom SJ, PhD. ktorý nás zo Spojených štátov informoval o súvislostiach spojených so vzdelávaním v 18. storočí na jezuitských školách.  
Jadrom prednáškovej časti boli príspevky Mgr. Stanislava Kanianskeho o výnimočnej ceste za pozorovaním na ostrov Vardø a RNDr. Miroslava Znášika o samotnom pozorovaní prechodu Venuše. Posledná prednáška mala pokračovanie v priestore planetária, kde sme pomocou digitálnej techniky simulovali pohyb telies po oblohe ako ich pozoroval Hell za polárnym kruhom.

Po skončení nastal čas na občerstvenie, po ktorom sme sa prostredníctvom autobusovej dopravy presunuli do obce Štiavnické Bane – rodiska Maximiliána Hella. Sprievodcom v tejto druhej časti podujatia sa nám stal starosta obce p. Stanislav Neuschl, ktorý nám porozprával o histórii a súčasnosti obce a detailne nás oboznámil s interiérom múzea venovanému Maximiliánovi Hellovi, ktoré našlo svoje priestory v budove historickej bašty.

Na príprave seminára sa aktívne podieľala Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Žiari nad Hronom, prostredníctvom ktorej Zväz podujatie podporil, v rámci svojho dotačného programu. Pri príležitosti podujatia bol vydaný propagačný materiál s názvom „CESTA MAXIMILIÁNA HELLA DO VARDÖ PRI LAPONSKU“, ktorý je opisom cesty Hella a jeho spoločníkov na Vardø a ktorý bude rozoslaný do všetkých miestnych organizácii SZA.

Odborný seminár Maximilián Hell „250“ sa na Slovensku stal jedinou pripomienkou 250. výročia Hellovho významného pozorovania. Organizátori vysoko ocenili účasť takmer 40 hostí, ktorým sa v spolupráci s partnermi podujatia a s pomocou využitia modernej popularizačnej techniky, snažili vytvoriť príjemnú atmosféru.

 

Úvodný príhovor riaditeľa KHaP MH v Žiari nad Hronom Mgr. Tomáša Dobrovodského

 

 

Príspevok o osobnosti M. Hella prezentovaný zástupcami o.z. Maximiliána Hell z Nitry

 

 

Seminára sa zúčastnilo približne 40 pozvaných hostí z celého Slovenska

 

 

Oživenie prednáškovej časti v podobe online spojenia do observatória na Mt. Graham v Arizone

 

 

Občerstvenie účastníkov seminára sa podávalo vo foyer planetária

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.