ZO ŽIVOTA MO: Júlové podujatia v Sobotišti

| Zo života MO

Letné prázdniny sú obdobím, kedy aj v  MO SZA v Sobotišti vykonávame najväčšie množstvo aktivít, výnimkou nebol ani pomaly sa končiaci júl.

Z pohľadu „milovníkov“ oblohy bolo najväčším zážitkom čiastočné zatmenie Mesiaca počas noci 16./17. júla. Hoci väčšina z nás videla tento úkaz už viackrát, vždy má svoj osobitný charakter a zakaždým je niečím iný. Podobne ako v júli 2018, usporiadali sme v areáli sobotištskej hvezdárne verejné pozorovanie tohto javu. Keďže sme predpokladali vyšší záujem zo strany verejnosti, okrem priameho sledovania cez okulár ďalekohľadu sme pripravili aj kameru s výstupom na monitor, aby nikto z návštevníkov neprepásol žiaden dôležitý moment. Samozrejme, že sme využili aj viditeľnosť dvoch najväčších planét na večernej oblohe a tak si záujemcovia pozreli aj galileovské mesiace a oblačné štruktúry v atmosfére i Saturnove prstence. Viac ako 100 návštevníkov odchádzalo teda patrične spokojných.

Okrem popularizačnej roviny podujatia sme sa venovali snímaniu zatmenia pomocou DSLR zrkadlovky – zábery sme využili pri tvorbe pripojených mozaikových fotografií.

Veľký úspech malo i ďalšie podujatie, ktoré organizujeme spolu s Klubom slovenských turistov Sobotište. Keďže išlo už o 25. ročník a rok 2019 je navyše vyhlásený za Rok M. R. Štefánika, rozhodli sme sa uskutočniť autobusový výlet na Bradlo pre členov spoločenských organizácií pôsobiacich v našej obci. Samozrejme, že tí najskalnejší turisti zvolili peší presun, prípadne prišli na bicykli.

Tak ako každý rok, pamiatku narodenia nášho astronóma sme si uctili položením kytice k mohyle a krátkym príhovorom predsedu MO SZA S. Štefečka. Nezabudli sme si pritom spomenúť aj na človeka, ktorý stál pri zrode tejto akcie, Lacka Košinára.

Po príhovore a pohľade na kotúčik Slnka cez chromosférický ďalekohľad sme sa presunuli do Štefánikovho rodiska – neďalekých Košarísk. Tu sa nachádza múzeum nášho velikána, kde sme si vypočuli známe i menej známe fakty o jeho zaujímavom živote.

RNDr. Svetozár Štefeček

 

Porovnanie intenzity osvetlenia mesačného disku na začiatku, uprostred a na konci zatmenia. V každej dvojici je prvá snímka s expozíciou 1/1000 s, druhá 1/125 s.

 

Pohyb tieňa Zeme a Mesiaca voči hviezdnemu pozadiu. Záber vznikol zlúčením dvoch snímok v rozpätí 90 minút (22:40 resp. 00:10 SELČ). Modrá hviezdička vpravo dolu má označenie 53 SGR (6,32 m).

 

Prechod Mesiaca tieňom Zeme poskladaný zo snímok s inetrvalom 30 minút. Vidno, že náš sused prechádzal južnou časťou tieňa (orientácia obrázku je v severojužnom smere v zmysle rovníkovej sústavy súradníc).

 

Predsedovia MO SZA a KST Sobotište kladú kyticu kvetov k mohyle M. R. Štefánika

 

Sledovanie slnečnej chromosféry na Bradle

Foto: 1 – 3 Svetozár Štefeček; 4 – 5 Matúš Nečas

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.