ZO ŽIVOTA MO: Deň astronómie 2021 online v Sobotišti

| Zo života MO

Keď sme v novembri minulého roku organizovali Deň astronómie netradičnou formou v netradičnom termíne, dúfali sme, že najbližší ročník tohto podujatia už bude so „živými“ poslucháčmi na pôde sobotištskej hvezdárne. Kvôli epidemiologickej situácii sme, žiaľ, aj tento rok obsadili virtuálny priestor internetu, ešteže termín konania ostal tradičný...

Deň astronómie sa koná spravidla počas víkendu pred jarnou rovnodennosťou, ktorá nastane v sobotu 20. marca 2021 predpoludním. Logicky nám teda vyšla sobota 13. marca a hoci toto číslo sa väčšinou spája s neúspechmi a nešťastím, tentokrát sa nič také nedialo.

Naše vysielanie začalo presne podľa plánu o 17:00 SEČ, veď od hvezdárov sa presnosť očakáva. Moderátorka podujatia Bc. Petra Štefečková privítala prednášajúcich i divákov, pripomenula, že v tomto roku si pripomíname i výročia spojené s kozmickým výskumom, predovšetkým 60 rokov od letu prvého človeka do vesmíru. Týmto témam sa budeme ešte venovať na iných podujatiach.

Prvá zo šestice prezentácii bola venovaná hviezdnej oblohe na prelome zimy a jari, súhvezdiam, planétam a zaujímavým úkazom, ktoré nám toto obdobie prináša. Zhostil sa jej autor článku a potom odovzdal slovo členke našej MO SZA Tamare Ambrovej. Jej téma „Urán – siedmy v poradí“ bola veľmi dobre načasovaná, práve v tento deň sme si pripomenuli 240. výročie jeho objavu. A hoci to bola pre Tamarku premiéra na Dni astronómie, svoju rolu zvládla na jednotku s hviezdičkou.

Ďalšia prednáška nás preniesla do horúcejších oblastí, presnejšie bližšie ku Slnku. Matúš Nečas, poslucháč 1. ročníka MTF STU v Trnave sa venoval misii sondy Solar Orbiter do polárnych oblastí Slnka. Janka Švrčková (3. ročník, MFF KU Praha) spojila svoje vedomosti z astronómie a fyziky do prezentácie „Teória relativity a astronómia“. Ďalší príspevok predniesol Marek Baňárek, žiak 8. ročníka ZŠ v Sobotišti, ktorého, napriek svojmu mladému veku, považujeme už za skúseného „harcovníka“. Jeho srdcovou záležitosťou je kozmický výskum prostredníctvom kozmických sond a tak sa v téme „Cesta k asteroidu Bennu“ skutočne perfektne zorientoval.

Po astronomických prezentáciách sme sa ešte rozhodli využiť čerstvé zážitky nášho kolegu Ing. Petra Hollého, ktorý sa len nedávno vrátil z pracovného pobytu v Kanade, na cestopisné rozprávanie o prírodných krásach tejto krajiny. Samozrejme, že to nebolo iba rozprávanie, ale najmä prezentácia nádherných snímok. Mimochodom i tu sa dala v lete sledovať mimoriadne jasná kométa Neowise a pri spiatočnom lete na Slovensko sa Peťovi podarilo z lietadla zachytiť polárnu žiaru.

Maratón prednášok sme ukončili tesne pred 21:00. Bolo to naše najdlhšie podujatie, ale podľa komentárov účastníkov sa nik nenudil a čas strávený sledovaním prezentácií bol rozhodne príjemný.

RNDr. Svetozár Štefeček, predseda MO SZA Sobotište

 

P.S. Ak ste naše podujatie nestihli v online podobe, nájdete ho na FB stránke Hvezdárne v Sobotišti, v tomto odkaze.

 

 Ukážky z prezentácií

 

Tamara Ambrová: Urán – siedmy v poradí

 

 

Matúš Nečas: Sonda Solar Orbiter

 

 

Janka Švrčková: Teória relativity a astronómia

 

 

Marek Baňárek: Cesta k asteroidu Bennu

 

 

Ing. Peter Hollý: Cestopis z Kanady

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.