ZO ŽIVOTA MO – v Rimavskej Sobote bilancovali

| Zo života MO

Výročné stretnutia našej Miestnej organizácie SZA pripomínajú tak trocha tie zo škôl, keď sa rozletení stretajú po dlhšom čase. Majú taký celoslovenský charakter, keďže členovia sú vo väčšej miere z celého Slovenska ako v iných MO, ale majú väzbu na Rimavskú Sobotu. Máme členov od západu na východ a od severu na juh... Obvykle je aj ťažšie zladiť termíny stretnutí a tak, keď sa to podarí, je to malý sviatok pre dušu. Tí, ktorí nemohli, poslali aspoň krátke správy z činnosti aj delegovaný hlas.

Postrádali sme niektorých účastníkov, ale hospitalizácia Emila Potůčka, či varovanie vnúčat Vlada Bahýla či Katky Žilinskej, či iné prekážky, všetko boli vážne dôvody. Na druhej strane potešilo, že prišli „mladí“ ako Vraťo Čillík, Miško Bronček či Martin Makúch, ktorí sa zúčastňovali kedysi expedícií a hvezdáreň aj MO SZA bola pre nich tak trocha ako rodná.

Mnoho aktivít, na ktorých sa naši členovia podieľali, prečítala predsedníčka Katka Kerekešová, zapísal ich tajomník Peter Zbončák a nad financiami si vzdychla hospodárka Ági Kohuláková, keďže zdroje z 2% sa stenčujú.

Činnosť sa prelína i s aktivitami veľkého SZA, keďže má v Rimavskej Sobote svoje sídlo a tak mnohé projekty sú vlastne spoločné. Keď bola reč o plánoch P. Rapavý sa nevzdával myšlienky urobiť model meteoritu Kňahyňa, ktorého projekt bol tento rok zamietnutý. K takým netradičným aktivitám okrem prednášok, pozorovaní a výstav, ktoré zároveň zviditeľňujú Slovensko, patria aj iniciatívy na pomenovanie asteroidov. Okrem schváleného Tatarku na podnet P. Rapavého, boli aj ďalšie, napr. od K. Žilinskej na Tourminátora podľa P. Sagana. Potešili i pozorovateľské, publikačné ale i popularizačné aktivity V. Bahýla v jeho hvezdárni Júlia. Hodinu Zeme a projekt Globe at Night zodpovedne zastrešuje Jaro Merc- Množstvo aktivít súviselo aj s problematikou svetelného znečistenia, kde už tradične „prvé husle hrajú“ Peter Begeni a Paľo Rapavý a tak sa táto téma už dostáva aj do povedomia médií i širšej verejnosti-

Rovnako sa členovia našej MO podieľajú aj na projektoch hvezdárne a tak len od minulého roka, sa areál vďaka tomu veľmi zmenil. Na schôdzi sa znovu ustanovil staronový výbor a potom konečne prišiel na rad pomaly už chladnúci guľáš Vojta Klča. Ten chutil vynikajúco pri sponzorsky a brigádnicky vynovených laviciach spolu s koláčikmi našej výtvarníčky Danky, bez ktorej si nevieme predstaviť už súťaž Vesmír očami detí, či pagáčikmi tentokrát od manželky Roba Kováča. Oheň blkotal v krbe „made in Robo“, rozhovory dvojstranné i mnohostranné spojili všetkých akoby v rodinnej atmosfére. Peter Zbončák nezabudol na spoločnú foto pri Robovej zemeguli, ktorá teraz dominuje areálu hvezdárne. Po oficiálnom programe sa ešte stihlo pokochať aj protuberanciami. D. Rapavá sa podelila s Mirom Grnjom o nadšenie z fyzikálnej fotografie, hlavne zamrznutých bublín či foto z polarizačného akvárka. Lebo k aktivitám členov patrí i popularizácia prírodovedných predmetov a najmä fyziky, pretože práve s takýmito učiteľmi spolupracujeme.

Každý nechal svoju stopu na schôdzi MO, potešilo i zastavenie sa Augustínovcov s ich Gemmou pred i po nej.

Večerná obloha tentokrát nepriala, Mars s Saturn sa schôdze nezúčastnili, ale bolo o čom hovoriť do neskorej noci ba i na druhý deň. Rozlúčky boli srdečné s plánmi na ďalšie spoločné programy.

Daniela Rapavá

júl 2014

 

 

Tradičné spoločné foto

 

Predsedníčka Katka prečítala obsiahlu správu o činnosti

 

Paľo: "Aj tu v Melbourne už o nás vedia..."

 

Mirovi sa protuberancie páčili...

 

Belino a Vraťo - priatelia z Kokavy

 

Robo je so svojim krbom spokojný

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.