ZO ŽIVOTA MO – Aurigidy 2014

| Zo života MO

Pozorovanie meteorov je jednou z činností, ktorej sa venujú aj členovia MO SZA v Humennom, každoročne organizujú na Kolonickom sedle meteorickú expedíciu, zameranú predovšetkým na vizuálne pozorovanie.

Slovenský zväz astronómov (MO SZA v Humennom) v spolupráci s domovskou Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom zorganizoval v termíne 25. augusta až 1. septembra 2014 odborno–pozorovateľskú expedíciu „Aurigidy 2014“ zameranú na pozorovanie meteorov meteorického roja Aurigidy.

Tento roj nie je taký známy ako Perzeidy, o ktorého aktivite bola verejnosť začiatkom augusta informovaná i celoslovenskými médiami, tohto roku však boli podmienky pozorovania tohto populárnejšieho a aktívnejšieho roja nepriaznivé, maximum činnosti bolo počas splnu. Množstvo slabých meteorov by tak zanikalo na presvetlenej oblohe a takého pozorovanie je, zvlášť pre začiatočníkov, menej vhodné. Obdobie okolo júlového bolo nevhodné z organizačných dôvodov, na Kolonickom sedle sa konali Variable 2014.

Naopak, počas aktivity roja Aurigidy bol Mesiac v období tesne po nove, takže pozorovania z tohto pohľadu rušené neboli. Ovplyvnené však boli iným faktorom, ktorý (aspoň zatiaľ) nevieme ovládať, a to je počasie. Meteorologická situácia dovoľovala využiť len dve zo siedmych možných pozorovacích nocí. Aj tak bolo jedenástimi pozorovateľmi zaregistrovaných 411 preletov meteorov. Zaznamenávali sme čas preletu meteoru, príslušnosť k materskému roju, jeho jasnosť, uhlovú vzdialenosť od zenitu a súhvezdie, v ktorom meteor pohasol. Zaznamenané údaje sú počítačovo spracovávané a  odosielané do databázy International Meteor Organization.

Medzi pozorovateľov patrili členovia Astronomického krúžku pri Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Humennom, študenti Gymnázia v Snine a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pracovník hvezdárne, Michal Maturkanič, ktorý sa venuje aj astrofotografii,  zaznamenal dva prelety meteorov aj fotograficky.

Počas dňa alebo nepriaznivej meteorologickej situácie bol program pre účastníkov expedície zostavený z prednášok na rôzne astronomické témy, programov v planetáriu či pozorovania aktivity Slnka špeciálnym teleskopom. Jeden deň bol venovaný astroturistike, ktorej cieľom boli Kolonické skaly a rekreačné centrum Bejvoč v obci Kolonica, odkiaľ sa po Malej ceste planét účastníci vrátili na AO na Kolonickom sedle.

Dúfame, že sa na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v budúcnosti znova stretneme a prispejeme svojou troškou k poznávaniu „padajúcich hviezd“.

Peter Mikloš

predseda MO,

organizačný a odborný vedúci expedície

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.