ZO ŽIVOTA MO - Ako sa rodili hviezdy v Žiari...

| Zo života MO

Dňa 19. 6. 2014 sa v priestoroch KHaP M. Hella zišlo niekoľko pamätníkov, aby si zaspomínali na začiatky astronómie v Žiari. Dôvodov na takéto stretnutie bolo viacero, bielovlasý, no duchom stále mladý Pavel Orolín, deň predtým oslávil 75. narodeniny a v máji Bohuš Príhoda 60.

Riaditeľ Peter Augustín čítal úryvky zo súkromnej kroniky, ktorú mu oslávenec už predtým venoval a tak sa odkrývali semienka a korienky, z ktorých vyrástla astronómia v Žiari nad Hronom. So zaujatím a veľkým nadšením pre históriu, počúvali nielen zasvätení, ale i primátor Mgr. Peter Antal.
Pre osemnásťročného mládenca bolo vypustenie umelej družice poznačujúcim zážitkom. A po prednáške Ludwika Mirzojana, zástupcu riaditeľa Bjurakanského astrofyzikálneho observatória, v máji 1962 si začal zaznamenávať všetky významné udalosti z oblasti astronómie, na ktorých sa zúčastnil a na ktorých sa osobne podieľal. Vo svojej zbierke má podpisy prof. Voroncova-Veľjaminova, doc. Bochníčka, doc. Paľuša, doc. Hajdukovej, Dr. Csereho, Dr. Grygara, Dr. Rušina, a mnohých ďalších významných astronómov ako aj prvého slovenského kozmonauta plk. Bellu. Jeho „kronika“ je úctyhodná, má snáď niekoľko sto strán nielen o žiarskej, ale aj celoslovenskej astronómii.


Pavel Orolín bol pri tom, keď v Žiari nad Hronom v roku 1963 vznikal prvý astronomický krúžok pri ZK ROH v ZSNP. Bol pri tom, keď si nadšenci astronómie v roku 1967 upravili vodárenskú vežu a vybudovali tak astronomickú pozorovateľňu. Bol pri tom, keď sa z tejto pozorovateľne stala v roku 1973 okresná hvezdáreň. Pavel Orolín, ako majster odborného výcviku, viedol od roku 1979 astronomický krúžok na SOU hutníckom a s členmi tohto krúžku okrem teórie a pozorovaní vyrábali aj astronomické ďalekohľady. V astronomickom krúžku vyrábali nielen technické časti ďalekohľadov, ale brúsili a vyrábali si aj zrkadlá.

Ako na to spomínal teraz po rokoch Paľko Orolín ?
Keď sme prišli v roku 1965 so Štefanom Kochanom, ja ako majster odborného výcviku , on ako vedúci výroby na hutníckom učilišti (Odborné učilište pri ZSNP v Žiari nad Hronom) za riaditeľom, Kochan povedal, aby mi nedávali iný krúžok ako astronomický. Vtedy každý výchovný pracovník viedol nejaký krúžok. Povedal som si „prečo nie, veď ma to aj zaujíma“. Nakúpil som si literatúru, našprtal som si to a čo sa naučím, to mi už ostane. Študenti sa budú meniť a tie prípravy už budem mať.
Zháňal som si obrázky, výstrižky, chodievali sme aj na semináre a tam som sa dozvedal aj novinky, ktoré v knihách ešte neboli. Bolo treba veru na sebe pracovať. Nahovoril som na astronómiu aj kolegu Ing. Kačalu a s ním sme začali aj zháňať optiku na ďalekohľady. Tú prvú sme si doniesli z Drážďan, vtedy jej tu bol nedostatok, bol to nedostatkový tovar. To nie ako dnes, keď si kúpite všetko čo potrebujete, pravda, ak máte dosť peňazí. Konštruovali sme v krúžku ďalekohľady. A s Jánom Lačným sme začali aj optiku brúsiť aj pokovovať. Na streche internátu, to bola tu v meste najvyššia budova, sme pozorovali, veď Janko Wolf to pozná.

V roku 1982 bol, v predvečer svojich 43. narodenín, zvolený za predsedu prípravného výboru MO SZAA. Členom a zároveň nepretržitým predsedom MO SZAA je od ustanovujúcej členskej schôdze, ktorá bola 3. 11. 1982. Na jeseň tohto roka teda dovŕši 32 rokov vo funkcii predsedu MO.

A k spomienkam sa pripojil aj Bohuš Príhoda. Málokto z nás vedel, že práve on stál pri myšlienke zrodu planetária. Osobné i rodinné spomienky sa preplietali, všetci sme mali radi jeho manželku Melanku, ktorá dlhé roky pracovala v tunajšej hvezdárni a planetáriu, napokon tam počas jej materskej pracoval i Bohuš. Dojímavé spomienky, ktoré sa tak nečakane vyplavovali na povrch, umocnili slávnostný pocit bilancovania.

Lúčili sme sa s vďakou a úprimným prianím pre našich jubilantov, lebo ktovie, čo by bolo alebo nebolo s astronómiou v Žiari nebyť ich. Zo srdca im preto prajeme ešte veľa činorodých rokov, pevné zdravie a veľa radosti a spokojnosti v rodinnom kruhu.

Na stretnutie spomínali Peter Augustín, Daniela a Pavol Rapavý

Jubilant Pavol Orolín 

Srdečná gratulácia od primátora mesta Žiar nad Hronom Mgr. Petra Antala 

Kyticu odovzdáva Danka Rapavá 

Za SZA symbolické tričko s logom zväzu z rúk Paľa Rapavého

 Peter Augustín vysvetľuje spôsob použitia jedného z darčekov

Dve generácie oslávencových krúžkarov. Zprava Ján Wolf, Bohuš Príhoda a Igor Trčka 

Okrúhle jubileum oslávil prednedávnom aj Bohuš Príhoda

Foto: Paľo Rapavý, Tomáš Dobrovodský

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.