Maximum meteorického roja Leonidy

V noci zo 17.11.2023 na 18.11.2023 nastane maximum meteorického roja Leonidy. Tento roj je známy výskytom silných meteorických dažďov z ktorých hádam najväčší bol pozorovaný v roku 1866.

Tohtoročné maximum bude priaznivé z hľadiska pozorovacích podmienok, nakoľko Mesiac bude osvetlený len na 23 %. Predpokladá sa, že maximum roja nastane ráno 18.11.2023 o 05:30 UT. Zenitová frekvencia by mala dosiahnuť niečo cez 50 meteorov za hodinu. Avšak rôzni autori  predpokladajú iné hodnoty frekvencií. Je to spôsobené tým, že každý rok sa Zem stretne s iným poľom trosiek kométy.

Radiant roja

Predpovede z roku 2022 uskutočnené na základe modelových výpočtov Maslova (2007) a Sato (2021) ukazujú, že by sa Zem mohla stretnúť s prúdom častíc z roku 1733 a to 19.11.2023 v čase 6:00 UT podľa Maslova a 6:20 až 6:27. Išlo by teda o ďalšie vedľajšie maximum roja. Podľa Maslova by mohla ZHR dosiahnuť  200+ meteorov za hodinu a to aj napriek vysokej neistote vo výpočtoch. Sato ale predpokladá frekvenciu nižšiu a to zhruba 50+ meteorov za hodinu. Leonidy sú známe najmä pre výskyt meteorických dažďov, ako tomu bolo v rokoch 1833, 1866, 1966, 1999 a 2001. Tieto „výbuchy“ meteorickej aktivity sú najlepšie pozorovateľné, keď sa materský objekt, kométa 55P/Tempel-Tuttle, nachádza v blízkosti perihélia svojej dráhy. Nejedná sa  však čerstvý materiál z kométy, ale o trosky z predchádzajúcich návratov, ktoré sú zároveň najhustejšie. Nanešťastie sa na základe výpočtov ukazuje, že sa Zem nestretne so žiadnymi hustými oblakmi trosiek až do roku 2099. Preto, keď sa kométa vráti k Slnku v rokoch 2031 a 2064, nemusí dôjsť k žiadnym meteorickým dažďom, ale možno len k zvýšenej frekvencii, ktorá by mohla dosiahnuť zhruba ZHR na úrovni 100 meteorov za hodinu. Samozrejme, všetko môže byť aj inak.

Poloha roja v priestore

Meteory tohto roja sú veľmi rýchle a do zemskej atmosféry vstupujú rýchlosťou až 71 km za sekundu. Priemer prúdu meteorických častíc roja Leonidy stanovený radarovými pozorovaniami je približne 35 000 km. Materským telesom Leonid je kométa P55/Tempel-Tuttle s dobou obehu 33 rokov. Leonidy patria k jednému z najvýdatnejších a najobľúbenejších meteorických rojov. Roj je v činnosti od 14. do 21. novembra, pričom jeho maximum nastáva každoročne okolo 17. až 18. novembra. Radiant roja nájdeme v hrive súhvezdia Lev. Dráhu prúdu meteoroidov, ktoré tento roj spôsobujú, vypočítal v roku 1866 taliansky astronóm Giovanni Schiaparelli. Francúz Le Verrier a Nemec Teodor von Oppolzer nezávisle prišli k záveru, že meteory tohto roja sa pohybujú po rovnakej dráhe, ako vtedy objavená Tempelova-Tuttleova kométa (P55/Tempel-Tuttle). Prúd meteoroidov, ktorý spôsobuje meteorický roj je rozprestretý pozdĺž dráhy kométy Tempel-Tuttle, avšak nemá všade rovnakú hustotu. Najhustejší je neďaleko kométy a kedykoľvek Zem prechádza týmto zhustením, pozorujeme dážď meteorov. Obzvlášť pozoruhodný bol dážď Leonid v novembri 1833, kedy bolo pozorovaných vyše 46 000 meteorov za hodinu. Yaleský matematik Denison Olmsted vtedy vysvetlil, že vyletovanie meteorov z jedného bodu je dôsledok perspektívy.

Autor: R. Mikušinec

Zdroj: IMO, earthsky.org

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.