Maximum meteorického roja Južné Tauridy

V noci z 05. na 06. novembra 2023 nastane maximum meteorického roja Južné Tauridy. Meteorický roj Tauríd sa skladá z dvoch prúdov a to Južné Tauridy a Severné Tauridy. Tauridy sú známe najmä výskytom jasných bolidov.

Meteorický roj Južné Tauridy je aktívny približne od 28. septembra do 2. decembra, pričom maximum roja nastáva okolo 5. novembra. Materským telesom roja je kométa 2P/Encke, ktorá má periódu obehu okolo Slnka 3,3 roka. Kométa 2P/Encke prešla perihéliom tohto roku a to konkrétne 22.10.2023. Pás  trosiek z kométy Encke je veľký a rozptýlený, Zem ním prechádza veľmi dlho, čo je aj dôvodom dvoch samostatných segmentov komplexu Tauríd a to severnej a južnej vetvy. Kométu Encke objavil francúzsky astronóm Pierre F. A. Mechain 17. januára 1786. Obyčajne sú kométy pomenované po svojich objaviteľoch, alebo po observatóriu či po ďalekohľade, ktorým bol objav uskutočnený. Kométa Encke bola ale pomenovaná po nemeckom astronómovi Johannovi Franzovi Enckem, ktorý vypočítal jej obežnú dráhu. Kométa Encke má najkratšiu obežnú dobu zo všetkých známych komét, pričom obeh okolo Slnka jej trvá len 3,3 roka. Kométa Encke a meteorický roj Tauríd sú považované za pozostatky oveľa väčšej kométy, ktorá sa rozpadla približne pred 20 000 až 30 000 rokmi. Predpokladá sa, že tzv. Tunguská udalosť z roku 1908 bola spôsobená pádom úlomku jadra kométy Encke.

Meteorický roj Južné Tauridy produkuje veľmi pomalé ale za to veľmi jasné meteory. Meteory Južných Tauríd do atmosféry Zeme vnikajú rýchlosťou len 27 km za sekundu. Zvýšený počet bolidov  sa cyklicky opakuje približne po siedmych rokoch. Posledný nárast aktivity bolidov bol v roku 2022, ďalší sa očakáva v roku 2029. V súvislosti s prechodom kométy Encke perihéliom v októbri 2023, nie je vylúčená aj mierne zvýšená aktivita.

Tohtoročné maximum Južných Tauríd nebude celkom ideálne, nakoľko v čase maxima bude pozorovanie rušiť Mesiac v poslednej štvrti. Nakoľko roj produkuje veľmi jasné meteory, bolidy, pozorovanie má napriek rušeniu Mesiacom význam. Maximum aktivity roja by malo nastať 6.11.2023 o 00:47 UT. Frekvencia roja by mala dosahovať maximálne 5 meteorov za hodinu.

Autor: R.Mikušinec

Zdroj: IMO, space.com

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.