50 rokov činnosti SZA

| Tlačové správy

Naša organizácia si tento rok pripomína polstoročie od svojho založenia. Päťdesiat obehov Zeme okolo našej hviezdy, počas ktorých sme prešli rôznymi fázami vývoja, no kolegiálna atmosféra a otvorená komunikácia spojená s dobrou spoluprácou na všetkých úrovniach, boli vždy momentami, ktoré prácu ľudí v SZA stmelovali.

Na tejto dlhej ceste sa v našich radoch vystriedalo množstvo skvelých a tvorivých ľudí, ktorí písali históriu zväzu a viac či menej významne pomáhali napĺňať naše poslanie. Pre rozvoj voľnočasovej astronómie, vzdelávania mládeže, popularizácie a astronomických pozorovaní v rámci medzinárodných pozorovateľských programov často obetovali čas, ktorý mohli tráviť so svojimi blízkymi, priateľmi alebo zveľaďovaním vlastného majetku. Koľko stovák hodín nehonorovanej práce to bolo, už nikto z nás dnes nespočíta. A to všetko vo svojich miestnych organizáciách rozosiatych v rôznych kútoch Slovenska, bez ambície vlastného zviditeľnenia sa na úkor iných v žiari reflektorov alebo pred kamerou médií. Ďakujeme.

Ďakujeme za základ..., pilier, na ktorom už tretia generácia členov stojí, z ktorého aj dnes pri práci vo zväze čerpáme a ktorý si chceme tento rok, viac ako kedykoľvek predtým, pripomínať.

Všetko najlepšie k okrúhlemu jubileu, Slovenský zväz astronómov.

T. Dobrovodský
predseda SZA

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.