Čiastočné zatmenie Slnka 25. októbra 2022

| Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Rimavská Sobota, 18. októbra 2022

Čiastočné zatmenie Slnka 25. októbra je najvýznamnejším astronomickým úkazom v tomto roku. Ostatné zatmenie bolo od nás pozorovateľné 10. 6. 2021, no len s malou fázou (0,11) a nasledujúce uvidíme až 29. 3. 2025, no tu bude fáza ešte menšia (0,09).

Tohtoročné zatmenie si teda určite nenechajme ujsť, pohľad na „odhryznuté Slnko“ bude krásny.

Tohtoročné zatmenie je 55. zatmením zo série saros 124, ktorá začala 6. 3. 1049 a skončí 11. 5. 2347. Zatmenie bude viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, Strednom východe a západnej Ázii. Maximálna fáza zatmenia, v jednotkách priemeru slnečného disku, bude 0,861 (82 % slnečného disku) a nastane v strednej časti Ruska (61,65° N,  77,34° E).

Z nášho územia uvidíme zatmenie v celom priebehu, časy jednotlivých kontaktov pre vybrané miesta na Slovensku sú v tabuľke.

 

Ak sa chceme pozrieť na zatmenie, nemusíme mať ani ďalekohľad, no musíme dbať na dostatočnú ochranu zraku, nakoľko hrozí jeho trvalé poškodenie. Najlepšie sú špeciálne okuliare s fóliou firmy Baader Planetarium alebo aj tmavé zváračské sklo (č. 12 a vyššie). Často odporúčané diskety nie sú najvhodnejšie, nakoľko neodfiltrujú infračervenú časť spektra. Pri pozorovaní ďalekohľadom filter umiestnime vždy pred objektív, nikdy nie do blízkosti okuláru, hrozí jeho poškodenie/prasknutie. Pri fotografovaní alebo videozázname použime objektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, nakoľko obraz Slnka v ohnisku objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 1 m je len 9 mm. „Kosáčiky“ Slnka počas zatmenia však uvidíme aj cez dierkovú komoru, ktorú nám v prírode dobre nahradia listy dostatočne hustej koruny stromu pod ktorými uvidíme obrazy „odhryznutého Slnka“. Najbezpečnejším a najpohodlnejším spôsobom pozorovania zatmenia je metóda projekcie.

Ak nemáme k dispozícii vhodné vybavenie, navštívme najbližšiu hvezdáreň, kde bude pripravená nielen pozorovacia technika, ale ochotní zamestnanci nám povedia aj množstvo zaujímavostí nielen o zatmeniach.

 

 

začiatok zatmenia

[LSEČ]

Maximum

h [°]

koniec zatmenia

[LSEČ]

mag

Banská Bystrica

11 16 25

12 23 58

29

13 32 20

0,458

Bratislava

11 16 06

12 21 53

30

13 28 41

0,425

Čadca

11 15 24

12 22 47

29

13 31 02

0,462

Humenné

11 17 47

12 27 21

29

13 37 22

0,495

Hurbanovo

11 16 57

12 23 30

30

13 30 57

0,435

Košice

11 17 37

12 26 42

29

13 36 19

0,484

Nitra

11 16 20

12 22 56

30

13 30 27

0,439

Poprad

11 16 39

12 25 05

29

13 34 10

0,476

Prešov

11 17 18

12 26 26

29

13 36 06

0,487

Rimavská Sobota

11 17 17

12 25 25

30

13 34 14

0,464

Senica

11 15 33

12 21 39

29

13 28 45

0,435

Trenčín

11 15 38

12 22 19

29

13 29 56

0,445

Trnava

11 16 02

12 22 14

30

13 29 24

0,434

Žilina

11 15 35

12 22 52

29

13 31 01

0,458

Priebeh zatmenia pre vybrané miesta na Slovensku, h – výška nad obzorom, mag – veľkosť (fáza) zatmenia v jednotkách priemeru slnečného disku

 

Zatmenie Slnka pozorované špeciálnym ďalekohľadom v čiare H-alfa (podkladový obrázok je z  29. 8. 2022 (Z. Bardon/M. Grnja)

Zatmenie Slnka 20. 3. 2015 cez "dierkovú komoru"  (špendlíkom povypichované dierky v papieri). (foto P. Rapavý)

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.