TLAČOVÁ SPRÁVA: Čiastočné zatmenie Slnka 10. júna 2021

| Tlačové správy

Desiaty júnový deň v tomto roku nastáva na Zemi prstencové zatmenie Slnka. Z nášho územia budeme však môcť tento úkaz pozorovať len ako zatmenie čiastočné, pri ktorom Mesiac krátko popoludní prekryje časť slnečného disku.

„Prstencové zatmenia sú vzácne úkazy, pri ktorých sa pri pohľade zo Zeme Mesiac pohybuje pred slnečným diskom, podobne ako pri zatmeniach úplných,“ uviedol Mgr. Tomáš Dobrovodský, predseda Slovenského zväzu astronómov a dodal: „Rozdiel je ale v tom, že v dôsledku väčšej vzdialenosti od Zeme je uhlový rozmer Mesiaca nedostatočný na prekrytie celého Slnka a po okrajoch je viditeľný úzky prstenec slnečného disku. “Takýto úkaz si budú môcť vychutnať pozorovatelia zo severovýchodnej Kanady, Grónska a ďalekého východu Ruska".

„Na východe Spojených štátov, v severnej časti Ázie a v časti Európy sa bude dať pozorovať len čiastočná fáza zatmenia, ktorej veľkosť závisí predovšetkým od zemepisnej polohy pozorovateľa“, informoval doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Ďalej uviedol: „Oblasť polotieňa zasahuje aj Slovensko a tak po viac ako 6 rokoch budeme môcť pozorovať aj z nášho územia na poludňajšej oblohe čiastočné zatmenie Slnka. “Pre stred Slovenska platí, že úkaz začneme pozorovať okolo 12:00 h LSEČ, maximálna fáza nastane o 12:47 h LSEČ a koniec o 13:35 h LSEČ. Mesiac počas maxima prekryje asi 11 percent slnečného disku, v severných častiach našej krajiny o niečo viac.

„Úkaz bude možné pozorovať prostredníctvom astronomickej techniky vo väčšine hvezdární a planetárií, ako aj v iných astronomických popularizačných pracoviskách na Slovensku, v závislosti od protiepidemických opatrení platných v jednotlivých okresoch“, uviedol generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec.

„Pri pozorovaní Slnka je dôležitá ochrana zraku“, upozornil doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., národný koordinátor pre vzdelávacie a popularizačné aktivity IAU na Slovensku. Pri priamom pohľade na Slnko hrozí poškodenie zraku. Na pozorovanie Slnka používajte len bezpečné pomôcky (zváračský filter s vysokým číslom, špeciálne okuliare či filtre na pozorovanie Slnka, napr. vizuálnu fóliu Astrobaader). V krajnom prípade sa na krátkodobé pozorovanie dá použiť magnetický kotúč z diskety alebo čierna časť fotografického filmu. Určite nepoužívajte klasické slnečné okuliare či iné fólie. Pri priamom pozorovaní triédrom alebo ďalekohľadom je potrebné filter umiestniť pred objektív. Nikdy filter nevkladajme do blízkosti okuláru, hrozí jeho poškodenie. Najlepším a najbezpečnejším spôsobom pozorovania je jednoznačne projekcia.

Na najbližšie čiastočné zatmenie Slnka pozorovateľné z nášho územia si budeme musieť počkať do 25. októbra 2022.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.