TLAČOVÁ SPRÁVA 09/16: Polotieňové zatmenie Mesiaca 16. 9. 2016

| Tlačové správy

16. septembra 2016 nastane polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré bude od nás pozorovateľné v celom jeho priebehu. Prívlastok „úrodný“ sa používa pre spln, ktorý nastáva v septembri.

Ako vzniká zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva, keď sa náš vesmírny súpútnik pri svojom obehu okolo Zeme dostane do jej tieňa, ktorý má vo vzdialenosti Mesiaca priemer len 1,5°. Dráha Mesiaca je však k rovine zemskej dráhy sklonená o 5°, Mesiac teda tieň väčšinou minie a tak pri každom splne zatmenie nenastáva. Ročne tak nastáva 12 splnov, no môžu nastať najviac tri zatmenia. Ak sa Mesiac dostane len do zemského polotieňa, pozorujeme polotieňové zatmenie.
Saros, periódu opakovania zatmení, poznali už Chaldejci v 6. storočí pred n. l.. Tohtoročné zatmenie je šiestym v poradí zo série saros 147. Fáza polotieňového zatmenia bude len 0,91 čo znamená, že Mesiac celý do polotieňa neponorí.


Ako zatmenie uvidíme

Mesiac u nás vychádza (pre stredné Slovensko) o 18:46 a keďže bude od nás vo vzdialenosti len 365 000 km, bude jeho zdanlivý uhlový priemer pomerne veľký (33´). Možné oranžové sfarbenie pri východe však bude spôsobené zemskou atmosférou a nie zatmením. Zatmenie bude trvať takmer 4 hodiny, no najzaujímavejšie bude len okolo maximálnej fázy.
Začiatok polotieňového zatmenia nastane o 18:55, no táto fáza vizuálne pozorovateľná nie je. Mesiac sa bude postupne noriť do polotieňa a jeho ľavá horná časť bude mierne tmavnúť. Počas maximálnej fázy o 20:54 bude jeho severovýchodný okraj tmavší, bude sa zdať, akoby bol mierne „začadený“. V tom čase bude Mesiac vo výške 19° na obzorom. Koniec zatmenia nastane o 22:54. Najlepšie bude zatmenie viditeľné vizuálne alebo ďalekohľadom asi pol hodiny pred a po maximálnej fáze. Výraznejšie stmavnutie bude na fotografiách exponovaných objektívmi s dlhšími ohniskovými vzdialenosťami.

Priebeh zatmenia

Začiatok polotieňového zatmenia: 18:55 SELČ
Maximálna fáza zatmenia: 20:54 SELČ
Koniec polotieňového zatmenia: 22:54 SELČĎalšie polotieňové zatmenie bude od nás pozorovateľné 11. 2. 2017, výraznejšie čiastočné zatmenie nastane 7. 8. 2017 a úplné, ktoré je najkrajšie, až 28. 7. 2018. Viac informácií o zatmeniach Mesiaca je v tlačovej správe k zatmeniu z 28. 9. 2015.

RNDr. Pavol Rapavý

Polotieňové zatmenie Mesiaca 16. 9. 2016 o 21:56 SELČ.

foto: P. Rapavý, Rimavská Sobota, R 150/1200, Canon EOS 1100, ISO 100, exp. 1/400 s

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.