TLAČOVÁ SPRÁVA 08/16: Perzeidy - letný meteorický roj

| Tlačové správy

Tak ako každý rok, aj počas týchto prázdnin máme príležitosť sledovať jeden z najznámejších a najaktívnejších meteorických rojov – Perzeidy.

„Padajúce hviezdy“ alebo „slzy svätého Vavrinca“ sú v činnosti už od druhej polovice júla a končia až okolo 24. augusta. Maximum ich aktivity tohto roku pripadne na popoludňajšie hodiny 12. augusta 2016. Pre vizuálne sledovanie meteorov teda môžeme využiť predchádzajúcu alebo nasledujúcu noc. V maxime je možné vidieť za dobrých pozorovacích podmienok 60 – 80 meteorov za hodinu.

Na sledovanie tohto prírodného fenoménu si musíme zvoliť oblasť s minimálnym svetelným znečistením  a horizontom bez väčších prírodných prekážok (stromy, kopce). Radiant roja (miesto na oblohe, odkiaľ meteory zdanlivo vylietavajú) sa nachádza v severozápadnej časti súhvezdia Perzeus a tak s ohľadom na jeho výšku nad obzorom i súmrak nastáva čas vhodný na pozorovanie meteorov po 23. hodine. Pozorovacie podmienky sú tohto roku vcelku priaznivé, zvlášť v druhej polovici noci po západe Mesiaca, ktorý je po prvej štvrti.

Tradičné maximum bude zrejme charakterizované vyššou hodinovou frekvenciou. Podľa výpočtov Michaila Maslovova a Esko Lyytinena došlo vplyvom gravitačného pôsobenia Jupitera k posunutiu časti prúdu meteoroidov bližšie ku Zemi a tak ZHR (zenithal hourly rate = hodinová frekvencia pre radiant roja v zenite) môže dosiahnuť hodnoty okolo 150. Okrem toho sa však Zem stretne s vláknami, ktoré materská kométa roja 109P/Swift-Tuttle zanechala v blízkosti jej dráhy pri predchádzajúcich návratoch. V piatok 12. augusta o 00 h 34 min. SELČ  to budú čiastočky uvoľnené kométou v roku 1862, o 49 min. neskôr zasa z roku 1479. Prejaví sa to krátkodobým nárastom aktivity a zrejme i zvýšeným podielom jasnejších meteorov.

Okrem samotných Perzeíd sa môžeme po západe Slnka pokochať Jupiterom nízko nad obzorom a neskôr, už na tmavšej oblohe, aj Marsom a Saturnom. Nad nimi bude Mesiac a nižšie jasná hviezda Antares zo Škorpióna.

 

Viac informácií nájdete aj v starších tlačových správach k Perzeidám z rokov 2015 a 2014.


RNDr. Svetozár Štefeček

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.