TLAČOVÁ SPRÁVA 06/15 : Park tmavej oblohy Veľká Fatra

| Tlačové správy

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla (International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015) a jednou z jeho dôležitých súčastí je aj ochrana hviezdneho neba. Na nočnej oblohe vidíme stále menej hviezd, tma sa tak stala ohrozenou súčasťou prírody, je potrebné ju chrániť.

V Horskom hoteli Kráľova studňa bude 12. júna 2015 slávnostne vyhlásený Park tmavej oblohy Veľká Fatra. Vytvorenie tohto špecifického chráneného územia je významným prínosom Slovenska k Medzinárodnému roku svetla.

Chránené oblasti tmy sú vo svete vytvárané predovšetkým z iniciatívy astronómov a ochrancov prírody. Myšlienka Parku tmavej oblohy Veľká Fatra (PTOVF) však tentokrát vznikla na „druhej strane barikády“ a k jeho vytvoreniu boli ochrancovia nočnej oblohy prizvaní. Súčasné územie PTOVF s rozlohou 325 hektárov bude základom pre jeho ďalšie rozšírenie na centrálnu časť Veľkej Fatry. Umiestnenie Parku v „srdci Slovenska“, v nadmorskej výške 1 300 m n. m., len 30 km od Banskej Bystrice, má mimoriadny potenciál pre rozvoj astroturistiky. Nočná obloha je tu mimoriadne kvalitná, bez ďalekohľadu tu môžeme vidieť takmer 2 000 hviezd, striebristú Mliečnu cestu a množstvo objektov vzdialeného vesmíru.

Vyhlasovatelia Parku tmavej oblohy Veľká Fatra:

BB EXPO, spol. s r. o., Slovenský zväz astronómov, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Mesto Banská Bystrica, Obec Dolný Harmanec.

Vyhlásenie podporujú: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella – Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Správa Národného parku Veľká Fatra, Mestské lesy B. Bystrica, spol. s r. o.

Čo je svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie je vážnym environmentálnym problémom modernej civilizácie, je spôsobené rozptylom človekom vytvoreného svetla v atmosfére. Jedným z jeho hlavných zdrojov je verejné osvetlenie. Bez umelého svetla sa dnes zaobísť nemôžeme, no môžeme svetlo používať efektívne. Zmenili sme si noc na deň. Nesprávne, nadmerne intenzívne, či svietenie v nevhodnom čase však nikomu a ničomu neprospieva. Svietenie do horného polpriestoru je nevhodné, je to zbytočne minutá elektrická energia, ktorá prináša značné ekonomické straty. Biosféra sa po milióny rokov vyvíjala v prirodzenom striedaní dňa a noci, je mu prispôsobená. Narušenie nočného životného prostredia má negatívne, často až fatálne následky. Tma je nevyhnutná pre biorytmy väčšiny živých organizmov, jej nedostatok má vážne biomedicínske dôsledky. Svetová zdravotnícka organizácia zaradila nočnú prácu medzi rizikové faktory.

Skutočný problém svetelného znečistenia dnes chápe len málokto. Je však našou povinnosťou prírodu chrániť, nežijeme tu totiž sami!

Viac informácií na www.fatranskatma.sk.

 P.  Rapavý

Mapa a logo Parku tmavej oblohy Veľká Fatra (Kráľova studňa)

Budúce generácie majú právo na nezničenú a neznečistenú Zem, vrátane práva na čistú oblohu.
(Deklarácia ľudských práv pre budúce generácie – konferencia UNESCO, La Laguna, Tenerife, Kanárske ostrovy, február 1994)

Dve veci napĺňajú moju myseľ vždy novým a vzrastajúcim obdivom a hlbokou úctou:
hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne.
Immanuel Kant

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.