TLAČOVÁ SPRÁVA 03/2018: DHP 2018 (jarná rovnodennosť)

| Tlačové správy

Priblížil sa koniec astronomickej zimy a jej posledná nedeľa sa na Slovensku v ostatných rokoch neodmysliteľne spája s astronómiou a s tým, čo nás tento rok čaká na oblohe. Opäť sa u nás vo vzájomnej spolupráci Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, Slovenského zväzu astronómov a astronomických zariadení na Slovensku, uskutoční v nedeľu 18. marca 2018 Deň hvezdární a planetárií.

Aktivity spojené s týmto astronomickým sviatkom však môžu byť rozložené do oboch víkendových dní, astronómovia pripravili pestrý program. Najbližší víkend teda čaká na malých i veľkých návštevníkov, takmer vo všetkých centrách popularizácie astronómie, široká paleta prezentácií astronomických, fyzikálnych a prírodovedných programov, prednášok, výstav, premietaní a hravých či vzdelávacích činností.
V prípade priaznivého počasia bude možné pozorovať Slnko a večer uvidíte nad západným obzorom jasnú Venušu, ktorá bude v konjunkcii so slabším Merkúrom. Nočnej oblohe bude dominovať zimný šesťuholník a množstvo objektov si pozriete aj ďalekohľadmi so sprievodným slovom odborných pracovníkov.
Viac informácií o miestach a časoch konania, ako aj programovej náplni jednotlivých podujatí, nájdete na stránke http://dhp2018.szaa.org.

Jarná rovnodennosť (začiatok astronomickej jari) nastane 20. marca o 17. hodine a 16. minúte. Slnko sa na svojej dráhe (ekliptike) dostane presne na nebeský rovník, vychádza na východe (východnom bode) a zapadá na západe (západnom bode). Vstupuje do znamenia Barana (je však v súhvezdí Ryby), dĺžka dňa a noci je rovnaká, trvá 12 hodín a na severnom póle začína polárny deň. Po jarnej rovnodennosti sa dni predlžujú a poludňajšia výška Slnka stúpa až do letného slnovratu.
Od jarnej rovnodennosti je odvodený aj dátum Veľkej noci, ktorá pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne. Nakoľko však jarná rovnodennosť môže nastať medzi 19. – 21. marcom, pre výpočet dátum tohto pohyblivého kresťanského sviatku sa za deň rovnodennosti vždy považuje 21. marec. Viac podrobností o jarnej rovnodennosti, ako aj zvykoch našich predkov, je v staršej tlačovej správe.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.