TLAČOVÁ SPRÁVA 03/17: Deň hvezdární a planetárií 2017

| Tlačové správy

Posledná zimná nedeľa je nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy, spájaná prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Táto tradícia vznikla pôvodne ako Európsky deň planetárií. U nás sa pripomínala v astronomických zariadeniach formou dňa otvorených dverí pre verejnosť ako pozvánka na celý astronomický rok.

Od roku 2014 je u nás organizátorom tohto podujatia Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a termín bol zjednotený na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou. Najbližšia nedeľa 19. marca 2017 bude teda akýmsi astronomickým sviatkom, hvezdárne a planetáriá privítajú všetkých záujemcov na ktorých čaká zaujímavý denný aj nočný program. Informácie o miestach a časoch konania, ako aj programovej náplni jednotlivých aktivít sú na stránke DHP 2017.


V prípade priaznivého počasia nebude chýbať ani pozorovanie dennej a nočnej oblohy pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov. Cez deň na nás čaká Slnko v minime svojej aktivity, zvečera uvidíme tenký kosáčik Venuše, červenkastý Mars, možno aj Urán a v noci množstvo objektov vzdialeného vesmíru. Jarná rovnodennosť, začiatok astronomickej jari, nastane v pondelok 20. marca 2017 o 11. hodine a 29. minúte SEČ (stredoeurópskeho času). Ročné obdobia sa striedajú vďaka sklonu rotačnej osi Zeme k rovine jej obežnej dráhy okolo Slnka. Jeho hodnota je 23,5° a o tento uhol je sklonená k nebeskému rovníku aj zdanlivá dráha Slnka (ekliptika). Poludňajšia výška Slnka nad obzorom sa počas roka mení, najnižšia (18°) je počas zimného a najvyššia (65°) počas letného slnovratu. Pri jarnej rovnodennosti je Slnko presne na nebeskom rovníku, v jarnom bode a na pravé poludnie je u nás vo výške 41,5° Vplyvom lomu svetla v zemskej atmosfére (astronomická refrakcia) je však dĺžka dňa a noci rovnaká už 17. marca. Potom sa dni predlžujú, noci krátia a poludňajšia výška Slnka sa zväčšuje až do letného slnovratu 21. júna. Viac informácií o jarnej rovnodennosti je v staršej tlačovej správe.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.