TLAČOVÁ SPRÁVA 03/15 : Deň hvezdární a planetárií 15. marca

| Tlačové správy

Pomyselné otváranie brány do neba ako začiatku astronomickej sezóny sa už roky spája na hvezdárňach s termínom okolo jarnej rovnodennosti. Doposiaľ sa tieto podujatia obvykle konali v nedeľu pred alebo po rovnodennosti ako nejaké dni otvorených dverí, čo súviselo s medzinárodnou iniciatívou Dňa planetárií, ktorý mal svoje korene od roku 1991 v talianskej Brescii. Za pomerne krátky čas sa odvtedy k talianskym astronómom pridali planetáriá z celej Európy, Slovensko nevynímajúc.

Z iniciatívy Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sa tento rok pre všetky astronomické zariadenia na Slovensku zjednotil termín tejto akcie na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou. A tak sa 15. 3. 2015 v rámci Dňa hvezdární a planetárií môžete tešiť na bohatý program hravých, prednáškových i pozorovateľských aktivít, na informácie o astronomických udalostiach roka, medzi ktorými bude dominovať zatmenie Slnka 20. 3., či akcií k Medzinárodnému roku svetla IYL 2015.

Nedeľa teda bude venovaná astronómii, budú otvorené všetky popularizačné astronomické zariadenia. Podrobnosti o konkrétnom programe sú na stránke http://dhp2015.szaa.org/.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.