Vyhodnotenie fotografickej a výtvarnej súťaže "Nekonečný vesmír"

| astronomické súťaže

Knižnica v Mokrém už niekoľko rokov organizuje fotografické a výtvarné súťaže aj s astronomickou tematikou. Vyhodnotenie posledného siedmeho ročníka s názvom "Nekonečný vesmír" sa uskutočnilo 18. septembra 2021. 
Partnerom súťaže je aj Slovenský zväz astronómov a jeho členovia Pavol Rapavý a Daniela Rapavá mali ako členovia poroty neľahkú úlohu. Súťaž bola tentoraz určená deťom a mládeži do 18 rokov a porota musela vyberať z 29 fotografií a 64 výtvarných diel tie najlepšie.
Uveďme aspoň pár vyjadrení poroty.

Pre mňa to nebolo ľahké. Vybrala som tie, čo ma najviac oslovili, pri obrázkoch najmä emotívne, fantazijne a kompozične. Ale skvelé boli proste všetky. Všetkým úspešným autorom blahoželám a zároveň všetkým ďakujem, že vložili do súťaže svoj pohlaď, um, skúsenosti aj emócie, čím obohatili divákov. Celý život sme robili s deťmi a vedeli sme, že je dôležité už od malička smerovať záujem detí o vesmír, aby boli bohatšie v živote o túto dimenziu, aby raz v dospelosti vedeli, čo sú skutočne hodnoty. Umenie a veda sa spája,“ - Daniela Rapavá, SZA

 „Byla to doslova děsná práce. To už je lepší sedět na střepech než vybírat nejlepší díla v dětské výtvarně-fotografické soutěži. Zvlášť když každé dílo bylo originál a mimořádnou sondou do kreativity dětské duše.“ - Pavel Suchan, Česká astronomická spoločnosť.

Musím tedy říct, že taková míra kreativity, hlavně u obrázků, mě ohromila! Fantazie!“ - Petr Komárek, Pardubická hvezdáreň.

Absolútni víťazi boli vybraní na základe výsledného počtu bodov získaného od jednotlivých porotcov:

Najlepšia fotografia: „Planéty roku 2020“, Tadeáš Valent (18 rokov)

Tadeas Valenta Planéty v toku 2020

Najlepšie výtvarné dielo „Vesmír vo vlasoch“ od Emy Bálintové (12 rokov).

Vesmír vo vlasoch

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Vyhlásenie výsledkov súťaže


Viac o Súťaži a ostatných víťazoch jednotlivých kategórií si môžete prečítať na stránke Knižnice v Mokrém: http://knihovna.obecmokre.cz/vyhodnoceni-fotograficke-a-vytvarne-souteze-2021

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.