4. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

| astronomické súťaže

Svetelné znečistenie je vážnym problémom súčasnosti, v niektorých štátoch či regiónoch je správne svietenie regulované aj legislatívne. Žiaľ, u nás účinná legislatíva chýba, v Českej republike bol problém aspoň čiastočne riešený v Zákone o ochraně ovzduší. Jednou z foriem ako poukázať na tento problém je aj fotosúťaž "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy".

Cieľom fotosúťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho osvetlenia, zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov za elektrickú energiu. Prvé ročníky boli ako národné v Českej republike a na Slovensku, no od roku 2011 sa sily spojili a hlavnými vyhlasovateľmi sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost.

Z fotografií bola pripravená výstava, ktorá našla svojich vďačných divákov u nás aj v zahraničí. Autori nám teda pomáhajú nielen propagovať správne osvetľovanie, no aj poukazovať na zdanlivo „na oko“ krásne, farebné, intenzívne, no škodlivé. Nuž a na svoje si iste prídu aj tí invenční fotografi v kategórii Variácie na tému svetlo a tma. Fotografie hodnotí odborná porota a výsledky sú uverejnené v časopise Kozmos.

Uzávierka fotosúťaže je 31. októbra 2014, podrobné podmienky sú tu.

Tešíme sa na vaše práce a prajeme „dobré svetlo“!

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.