Výsledky 4. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

| astronomické súťaže

Do štvrtého ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ bolo zaslaných 159 fotografií od 42 autorov.

Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách: 1. Ako rozhodne nesvietiť, 2. Správne svetlo, 3. Variácie na tému svetlo a tma. Prvé tri miesta z každej kategórie boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR). Výsledky fotosúťaže budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2015.

Počet prác a súťažiacich je porovnateľný s predchádzajúcim ročníkom, porota však konštatovala, že úroveň je stúpajúca, zvlášť v kategórii 1. a 3. Nemilým, aj keď čiastočne očakávaným, prekvapením bol nízky počet v kategórii správneho osvetľovania, kde bolo len 19 snímok, mnohé z nich by však mali byť zaradené medzi tie, ktoré dokumentujú ako sa svietiť nemá... V tejto kategórii bola udelená len 2. cena.

Mimoriadne ťažká úloha bola vybrať tie najlepšie snímky, ocenenie by si ich zaslúžilo podstatne viac.

Na priebehu súťaže sa podieľalo viacero ľudí, no zvláštne poďakovanie si však zaslúži Marek Česal zo Západočeské pobočky České astronomické společnosti.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, teší nás ich záujem nielen o fotografiu, ale aj problematiku svetelného znečistenia.

 

Kategória 1 – Ako rozhodne nesvietiť
1. cena

 

Kostel v Krouně, Vilém Heblík (Pardubice)

Hoci decentné nasvietenie fasád alebo detailov na takýchto stavbách je bezpochyby esteticky prínosné, častejšie sa skôr stretneme s odstrašujúcimi príkladmi, kedy si autori osvetlenie vôbec nelámu hlavu nad vhodnou intenzitou či správnym smerovaním reflektorov. Doslova "žiarivým" príkladom je nasvietenie krásnej historickej budovy evanjelického kostola v Krouně na úpätí Žďárských vrchov. Osvetľovacia aparatúra sa skladá z trojice veľmi silných reflektorov. Dva z nich sú upevnené na stĺpoch pred vchodom do kostola a osvetľujú tak prednú časť budovy aj kostolnú vežu z bokov. Intenzita svietenia je však extrémne silná a navyše významne presahuje obrys budovy, takže vznikajú zďaleka viditeľné svetelné kužele, ktoré mieria na rôzne strany, vrátane smeru priamo hore na oblohu. Samotné priečelie kostola s vežou je silne presvetlené, detaily sa strácajú. Na fotografii s dlhšou expozíciou pozornosti iste neuniknú ani veľmi silne osvetlené stromy pred kostolom. Na ne však priame svetlo z reflektorov nemieri, je to najmä svetlo reflektorov odrazené od fasády kostola. Ešte väčším problémom, najmä pri pozorovaní z veľkej vzdialenosti, je tretí silný reflektor, ktorý je umiestnený na zadnej časti chrámovej lode a jeho účelom pravdepodobne má byť osvetlenie vrcholu veže. Veľmi intenzívny a široký kužeľ svetla však výrazne presahuje obrys veže a mieri šikmo nahor na oblohu. Tento svetelný kužeľ je veľmi dobre viditeľný aj z niekoľkokilometrovej vzdialenosti od kostola. Zadná časť chrámovej lode zostáva potemnelá, žiadne priame svetlo na ňu nemieri. Snáď jediným pozitívom tejto situácie je obmedzená doba svietenia reflektorov. V čase cca medzi 23:45 a 4:05, kedy je v obci Krouna obmedzené verejné osvetlenie, je vypnuté aj nasvietenie kostola. Záverom treba dodať, že podobný problém s nasvietením sa v súčasnosti týka už aj niektorých iných cirkevných a ďalších pamiatok v oblasti.

 

2. cena

 

Košice po rokoch, Jaroslav Merc (Košice)

S príchodom zimnej nízkej oblačnosti sa naskytla po niekoľkých rokoch šanca zopakovať fotografiu pohľadu na Košice, ktorú som do fotosúťaže už raz zaslal a ktorá pekne ukazuje zmenu svetelných pomerov u nás. Bohužiaľ, obchodné centrum neprestalo svietiť a čo viac, pridali sa ďalšie zdroje, napríklad novo nasvetlený Dóm sv. Alžbety v centre.

 

3. cena

 

My si na vás posvítíme! – seriál, Michal Bareš (Praha)

Nedávno rekonštruované verejné osvetlenie v Plzni na sídlisku Košutka úplne ignoruje súkromie obyvateľov okolitých domov.

 

3. cena

Signal festival Praha 2014 – seriál, Kateřina Göttlichová (Praha)

Štyri októbrové dni sa v Prahe konal SIGNAL festival, najväčšia prehliadka svetelného umenia v Českej republike. Bolo to iste pekné, prehliadky sa zúčastnilo vyše 460 tisíc ľudí... Festival skončil, no mnohé miesta Prahy ostávajú prežiarené silnými a nevhodnými svietidlami. A to už teda žiadna krása nie je.

 

Kategória 2 – Správne svetlo
2. cena

 

Svietime si na cestu, Eleonóra Žůrková (Trenčín)

Večerná prechádzka v Batumi je príjemná, ak do očí nesvietia oslepujúce svietidlá. Uvidíte na chodník a iste poteší aj pohľad na hviezdnu oblohu za príjemného šumenia vĺn Čierneho mora.

 

Kategória 3 – Variácie na tému svetlo a tma
1. cena

 

USS v pozadí, Peter Majkut (Smižany)

Pri pohľade na túto zaujímavú fotografiu prežiarených Košíc a USS mnohých iste zamrazí. Je toto skutočne krása?. Snímka so silným ekologickým, možno až apokalyptickým posolstvom.

2. cena

 

Můj vysněný pokojíček, Petr Horálek (Úpice)

Už ste si niekedy ľahli do postele v izbe, cez okno ktorej ste mali výhľad na celú Mliečnu cestu? Že je to sen? Nie je. Táto snímka (a nie je to fotomontáž!!!) to dokazuje. V malom mestečku Lauder na južnom ostrove Nového Zélandu je malá ubytovňa s izbami, ktorých okná mieria práve tak pekne s výhľadom do oblohy. V celej dedinke je asi 10 domčekov a len dve lampy, ktoré sa navyše v noci zhasínajú. Ľudia tu nemajú potrebu sa báť kriminality, poznajú sa navzájom a najbližšia "civilizácia" je od dedinky viac ako 80 kilometrov. Takže keď už sem nejaký turista zavíta (aj keď tu vlastne toho na pozeranie veľa nie je), bude si pripadať ako v rozprávke, hneď ako si ľahne večer do postele. Snáď takýchto miest bude na svete viac...

 

2. cena

 

Když prší hvězdy, Lubomír Sklenár (Vrchlabí)

Fotografia zhotovená 9. marca 2014 zo Spišskej Belej v priebehu dvojdňového pobytu v okolí Tatier.

 

3. cena

 

Mesiac (a Mars), Peter Mrva (Trnava)


Univerzitný kostol a jeho svetlá v kontraste s oblohou za ním.

 

3. cena

 

Večerná hmla v Bratislave, Tibor Csörgei (Blahová)

Keď hustne hmla v meste, z Koliby sú lepšie vidieť hviezdy. Niekoľko hviezd je len vyššie nad obzorom, príkrov hmly je osvetlený množstvom nesprávne smerovaných svietidiel.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.