Fotosúťaž (aj) k Roku svetla

| astronomické súťaže

20. decembra 2013 Valné zhromaždenie OSN, na svojom 68. zasadnutí, vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok svetla s svetelných technológií.

Organizátori fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ pri tejto príležitosti vyhlasujú 5. ročník medzinárodnej fotosúťaže zameranú (nielen) na problematiku svetelného znečistenia, správneho svietenia, ochranu hviezdnej oblohy a nočného životného prostredia. V tomto ročníku boli súťažné kategórie rozšírené aj o kategóriu Rok svetla, kde snímky môžu, no nemusia súvisieť s nočnou oblohou a problematikou správneho osvetľovania. Propozície súťaže nájdete v tomto odkaze. Tešíme sa na vaše práce a prajeme „dobré svetlo“!

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.