Bratislava má hvezdáreň!

| aktuality

Znie to takmer neuveriteľne, no je to tak. Bratislava už nebude jediným hlavným mestom v Európe, ktoré nemá hvezdáreň. Zaplnilo sa tak toto nelichotivé biele miesto na astronomickej mape, no nie je to pričinením miestnej, verejnej či štátnej správy. Je výsledkom úctyhodného nadšenia a odhodlania ľudí zo „Združenia rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave“. Nuž a tak dnes na streche Deutsche Schule Bratislava na Kramároch stojí nová hvezdáreň, ktorá bola slávnostne otvorená 25. apríla 2024.

Čriepky z histórie hvezdárne v Bratislave

Je paradoxné, že moderná hvezdáreň je v Bratislave takmer storočie od prvej, len provizórnej pozorovateľne, ktorú volali „náš pavilón“ či „náš vagón“. Stála západne od hradu na návrší zvanom Eselberg už v roku 1937 a vznikla z iniciatívy Štefánikovej astronomickej spoločnosti založenej v roku 1936. Radosť z hvezdárne však netrvala ani rok, zmarili ju vojnové udalosti... Po vojne snahy pokračovali, bolo pripravených niekoľko skvelých architektonických návrhov, no k realizácii nedošlo. Našli sa aj významní podporovatelia, medzi inými aj vtedajší povereník školstva a kultúry Laco Novomeský či Antonín Bečvář . V roku 1953  Štefánikova astronomická spoločnosť zanikla a žiadna ju nenahradila. Nádej svitla v roku 1958, keď na Lipskom veľtrhu vystavovala firma Zeiss planetárium. Primátori Prahy a Bratislavy podpísali záväzné objednávky a nadšenci dúfali, že pri planetáriu sa postaví aj hvezdáreň. Pri bratislavskom PKO bol otvorený astronomický úsek a jeho vedúci Kornel Bézay dúfal, že to bude len začiatok. Žiaľ nebol... Históriu výborne zhrnul Eugen Gindl v článku „Tri vzdušné zámky na Eselbergu“ (Kozmos 1/1987), ktorý stojí za prečítanie. Po K. Bézayovi prevzala štafetu v PKO nadšená Katka Maštenová, no ani ona neuspela a po zrušení PKO sa popularizácii astronómie venovala a venuje v Prírodovednom múzeu SNM. Nádej na planetárium v Bratislave bola, keď na nábreží bolo plánované moderné planetárium. Aj z týchto plánov, žiaľ, vzišlo, no to už je na samostatné rozprávanie.  Podrobnejšie informácie a plánoch, práci i sklamaní nadšencov si prečítajte napr. na týchto odkazoch (Pán primátor, nebojte sa nás; Kauza planetária v médiách).

Absenciu hvezdárne v Bratislave čiastočne zaplnila v roku 1970 hvezdárnička, ktorú na streche n. p. Tesla Elektroakustika na Karpatskej ulici postavil nadšený astronóm-amatér Elemír Kéčkei. Na dlhé roky sa stala akousi Mekkou milovníkov astronómie v Bratislave. Snahy o hvezdáreň pokračovali, snažili sa organizácie aj jednotlivci, niekoľko „plánov“ bolo uverejnených aj v časopise Kozmos. Aj Kéčkeiho hvezdáreň zanikla, kupolu vrtuľník previezol na výškovú budovu do Rače, kde bola zapísaná ako vecné bremeno pre Slovenský zväz astronómov amatérov. O nutnosti hvezdárne v Bratislave sa písalo aj v časopise Kozmos už od jeho prvého čísla v roku 1970.

 

DSB Observatórium

25. apríl 2024 sa zapíše do dejín astronómie zlatými písmenami, v Deutsche Schule bola otvorená hvezdáreň. V zrekonštruovanej aule školy boli prítomní pozvaní hostia, všade vládlo nadšenie a dobrý pocit, že takmer neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Medzi prítomnými boli zástupcovia veľvyslanectiev Spolkovej republiky Nemecko aj Rakúskej republiky, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR T. Drucker, sponzori, podporovatelia aj početná skupina astronómov. Nuž a nechýbal aj podporovateľ astronómie, oficiálny patrón DSB Observatória brig. generál I. Bella. Nepríjemným prekvapením bolo (a iste nielen pre mňa), že medzi hosťami absentoval primátor Bratislavy, či aspoň zástupca magistrátu.

Prítomných privítal Peter Kršák, prihovorili sa aj Andrea Pramhas a Sven Rossbach, minister školstva aj náš prvý kozmonaut. Slávnostnú atmosféru spríjemňovala školská kapela, tanečné a hudobné ukážky študentov.

Peter Kršák (predseda predstavenstva DSB):

Hvezdáreň vznikla za 20 mesiacov. Spočiatku to boli veľké otázniky, či sa to vôbec dá zrealizovať, no myšlienka sa stávala čoraz viac realitou a výsledok čoskoro uvidíte na vlastné oči. Prekonávali sme množstvo technických problémov, no chceli sme mať modernú hvezdáreň a tak sme boli verní heslu „Prečo jednoducho, ak to môže ísť aj ťažko?“ Po 20. mesiacoch je tu výsledok našej práce a máme naozaj dobrý dôvod byť hrdí na toto spoločenstvo Nemeckej školy v Bratislave. Ako škola nemáme nekonečné možnosti, no máme nekonečnú vôľu a odhodlanie na tvorenie nového a dosahovanie našich cieľov.

A ešte jedna zaujímavosť. Od novembra 2023 krúži okolo Zeme malá družica Veronika, súkromný projekt rodiny z tejto školy. Onedlho práve tu bude nainštalovaná komunikačná stanica.

Andrea Prahmas (členka predstavenstva DSB) – ako sme sa zbierali na hvezdáreň:

Počas finančnej zbierky na hvezdáreň sa ma mnohí pýtali, prečo to vlastne robím, prečo do toho projektu dávam toľko voľného času a energie. Nuž a astronómia nie je ani mojim koníčkom, o hviezdach toho veľa neviem. Na otázku som však mala vždy rovnakú odpoveď: „Budem mať za to 5 minút slávy a doživotne dobrý pocit.“  A tých 5 minút slávy je teraz!

Vyzbierať prvých 20-tisíc bolo najťažšie. Potenciálni sponzori sa na mňa pozerali, ako na Majku z Gurunu. Niekedy sa aj dvakrát spýtali, či to naozaj myslíme vážne. Naozaj? Vážne? Hvezdáreň? Hlodala v nás aj otázka, čo ak nevyzbierame potrebný obnos, no plán B sme jednoducho nemali, možno sme mali viac nadšenia ako rozumu. Prvé peniaze dorazili 9. 2. 2021 od rodiny Rossbach a posledné 23. 6. 2023 od firmy SOFTECH. Medzi týmito dvoma dátumami to bolo 200 000 EUR. Najväčším sponzorom bola Nadácia Volkswagen Slovakia (30 000 EUR) a veľmi si ich podporu vážime, ďakujeme, že si vybrali práve nás. Najnižší príspevok bol 30 EUR a boli to deti, ktoré prispievali z ich prasiatok. Každý príspevok nášmu tímu počas zbierky vždy vylepšil deň a dodal nám silu v projekte pokračovať. Keď sme už peniaze mali, všetko sa zdalo byť jednoduché, no život nás ale poučil.

Sven Rossbach – otec bývalých žiačok školy, hvezdáreň bola jeho idea

Na začiatku bol len nápad ako sprístupniť všetkým záujemcom z Bratislavy a okolia oblohy cez ďalekohľad vo hvezdárni. Potom sme presvedčili predstavenstvo aj sponzorov. Na začiatku projektu nám aktívne pomáhali aj Peter Volek a Juraj Kubica (Slovenské planetária o. z.) a počas celého projektu neúnavná Andrea Prahmas pri oslovovaní potenciálnych podporovateľov. Výstavba hvezdárne sa časovo zhodovala s obdobím zvyšovania cien a ťažkosťami v dodávateľských reťazcoch. Tu sa ukázalo, aký skvelý je projektový tím DSB (Štefan Koník, Andej Dobrovodský a Jana Obrtálová Brenčič), hvezdáreň bola dokončená a to, čo vzniklo je pôsobivé. Bude to prvá hvezdáreň na verejné aj odborné využitie v Bratislave. Jej prevádzka bude čoskoro spustená, moja veľká vďaka patrí Ľubke Hujsovej  za odbornú podporu, marketing v odbornej komunite, ale aj Petrovi Bartekovi s ktorým sa bude o hvezdáreň „starať“.

Mám veľkú radosť z toho, čo sa doteraz podarilo. Šírme spoločne informáciu, že Bratislava má opäť modernú hvezdáreň na streche Deutsche Schule Bratislava, ktorú môžu všetci využívať.

S Katkou Maštenovou som sedel hneď za I. Bellom, a keď nám podal svoju plaketu patróna hvezdárne, naklonil som sa k nej so slovami: "Vidíš, Katka, ešte keď som s Tebou pracoval v PKO v polovici 70-tych rokov, spomínam si, že Tvojim prvoradým cieľom bola hvezdáreň v Bratislave. Tak aspoň teraz sa takto Tvoj sen splnil aj za prispenia Tvojich odchovancov..."

V slávnostnej atmosfére sa skupiny, podľa vopred určeného poradia, išli pozrieť do hvezdárne a tí ďalší si mohli vypočuť rozprávanie o Mesiaci pri nafukovacom modeli Mesiaca a Zeme na terase školy, ktoré zabezpečili hvezdári zo Žiaru nad Hronom.

Nuž a v kupole bolo veru čo obdivovať, ďalekohľady a bohaté príslušenstvo prístroje by im mohla závidieť nejedna hvezdáreň... Hlavným prístrojom je 406 mm Omegon Ritchey-Chretien Pro RC 406/3250 na montáži Skywatcher Mount EQ8, no aj Coronado ST 70 na pozorovanie Slnka. Prístroje sa budú využívať nielen na popularizáciu a vzdelávanie, ale aj odborné pozorovania. Hvezdáreň začne verejnosti slúžiť v plnej prevádzke možno už v jesenných mesiacoch. Prajeme im skvelý zážitok pri pozorovaní.

P. Rapavý

(foto PR, P. Bartek, J. Obertová)

Ďalšie informácie:

VIDEO: Bratislava má prvú hvezdáreň

Usmiata Andrea Prahmas si zaslúžene užíva svojich 5 minút slávy...

Sven Rossbach - jeho nápadu vďačíme za malý zázrak, ktorý dnes v Bratislave máme

P. Kršák, E. Kaune (študentka DSB, spolumoderátorka a prekladateľka do nemčiny), I. Bella s plaketou patróna DSB a minister T. Drucker

I. Bella pri príhovore

(video TU)

J. Obertová bola medzi prvými, ktorí si kupolu a jej vybavenie pozreli

Pri prehliadke kupoly, ktorá sa nášmu kozmonautovi páči...

 

 

 
 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.