150 rokov vedy v Hurbanove

| aktuality

Z pohľadu prírodných vied má Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný vzdelanec Dr. Mikuláš Thege Konkoly (1842 – 1916).

Pekný článok, ktorý stojí za prečítanie, je uverejnený na stránke SAV.

Zriadenie meteorologického observatória v Hurbanove, ako prelom v meteorológii u nás, spomína vo veľmi dobre spracovanom dokumente GEN.sk aj prof. Lapin.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.