Ako dopadol DHaP 2024?

| aktuality

Deň hvezdární a planetárií sa na Slovensku uskutočnil počas víkendu 16. – 17. marca 2024 vo viac ako dvadsiatich astronomických zariadeniach. Vo všeobecnosti však počasie veľmi priaznivé nebolo... Pozorovania na viacerým miestach teda absentovali, no keďže hvezdári sú vynaliezaví a predvídaví, vedeli zaujať aj bez pozorovania, mali pripravený program.

Ďalej je niekoľko stručných informácií tak, ako nám ich naši kolegovia posielali.

 

Medzev

Dňa 16. 3. 2024 v popoludňajších hodinách sa vo hvezdárni Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja konal Deň hvezdární a planetárií. Počasie nám aj tento rok neprialo, všetky aktivity sa odohrávali v budove hvezdárne. Pre návštevníkov DHaP sme pripravili astronomické výstavy, návštevu planetária s odborným výkladom, ktorý mal p. Tomáš Čabala. Jedna prednáška bola aj v maďarskom jazyku, lebo sme mali návštevníkov aj z Maďarska. Návštevníci mali prednášky v našom „planetárnom parku“, dospelí videli dokument o Ivanovi Bellovi, pre deti na záver sme uviedli astronomickú rozprávku KOZMO a jeho dobrodružstvá. Malí aj veľkí sa zahrali s „vedeckými hračkami“. Každý návštevník si odniesol záložku ku DHaP 2024 a od hvezdárne Medzev malý darček na pamiatku. Tešíme sa na ďalší ročník a veríme, že nám počasie bude naklonené.

O. Ballaschová

 

 

Rimavská Sobota

Deň hvezdárni a planetárií odštartoval na Hvezdárni v Rimavskej Sobote dňa 16. 3. 2024 o 14:00. Počasie nám neprialo, ale ani to neodradilo návštevníkov prísť spoločne s nami osláviť náš spoločný sviatok. Úvodom boli budovy a ďalekohľadom, ktorý sa nachádza v kupole hvezdárne. Následne sa vstúpilo do návštevníci prevedení Astroparkom, výstavami v interiéri sveta fyzikálnych pokusov, ktoré ocenili hlavne deti. Nechýbala interaktívna prednáška pri Terralóne, resp. nafukovacej Zemi a denný program sme zavŕšili premietaním dokumentu o ceste na Mesiac. Podvečer sa pristúpilo najprv k poznávaniu večernej oblohy na plátne a potom priamo pomocou ďalekohľadov na čiastočne zamračenej oblohe. Veríme, že budúci rok nám počasie dopraje väčší zážitok z pozorovaní.

K. Havrila

Pri slnečných hodinách v Astroparku

Výklad v kupole...

Záujem o cameru obscuru je vždy veľký, ten zážitok je skvelý...

Do prednáškovej miestnosti sa všetci snáď ani nezmestili

Fyzikálne pokusy zaujali malých aj veľkých, niekedy to vyzeralo ako kúzla :-)

Vstup večer skrášlila nafukovacia zemeguľa

 

Prešov

Popri veľkom záujme médií o prípravy a samotný priebeh DHaP v Prešove zlyhali naše vlastné propagačné úlohy, čo konštatujeme pri hodnotení tohtoročného záujmu verejnosti. Pravdepodobne „výpadok“ Facebooku zapríčinil asi 30 % pokles návštevnosti oproti minulému roku, čo nás zamrzelo tak pre oblasť bloku programov pre deti ako aj pri večernej ponuke programov pre dospelých. Magnetom pre milovníkov hudby mal byť Pink Floyd v premiére v sobotu o 19:00 h a následne zopakované premietanie v nedeľu večer.  Spolu 262 účastníkov DHaP je však  pre nás potešujúce číslo, za čo sme veľmi vďační a veríme, že  dobrý dojem sme  zanechali aj my v našich  návštevníkoch. Tak z pobytu vo vnútorných priestoroch ako aj z prehliadky nášho pozorovacieho vybavenia. Počasie totiž neprialo samotnému pozorovaniu oblohy. Peknú reportáž z hvezdárne v Prešove ako aj planetária v Košiciach odvysielala TV Markíza.

V. Kolivoška

Z reportáže TV Markíza

 

 

Humenné

Humenskí hvezdári sa aj v tomto roku zapojili do celoslovensky organizovaného podujatia „Deň hvezdární a planetárií“. Program sa uskutočnil na oboch pracoviskách Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

V sobotu podvečer 16. marca hostilo Astronomické observatórium na Kolonickom sedle návštevníkov, ktorí mohli zhliadnuť program v planetáriu tvorený celooblohovými videami a projekciou nočnej oblohy pomocou digitálneho prístroja planetária. Počasie, žiaľ, neumožnilo pozorovať objekty večernej oblohy.

Rozprávky s astronomickou tematikou otvorili program podujatia pre najmenších počas nedeľného dopoludnia na hvezdárni v Humennom. Jasné počasie nedeľného poobedia využili desiatky návštevníkov na pozorovanie Slnka špeciálnym solárnym teleskopom na terase hvezdárne a projekčnou metódou v kupole. Podvečer sa s pútavou prednáškou na tému „Planéty iných hviezd“ návštevníkom prihovoril  RNDr. Zdeněk Komárek, bývalý dlhoročný pracovník hvezdárne v Michalovciach. Po prednáške nasledovalo videopásmo o aktuálnom dianí v kozmonautike.

Jasné, aj keď chladné počasie prialo po zotmení pozorovaniam objektov hviezdnej oblohy z kupoly a terasy hvezdárne. Návštevníci si vypočuli výklad o orientácii na nočnej oblohe a vychutnali pohľad cez teleskopy na kométu 12P/Pons-Brooks, Mesiac v prvej štvrti, Veľkú hmlovinu v Orióne či otvorené hviezdokopy a galaxie. Popri sprievodnom slove odborných pracovníkov hvezdárne asistovali pri pozorovaniach aj mladí členovia astronomického krúžku pri Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a členovia MO SZA.

Podujatie bolo podporené dotáciou mesta Humenné a celkovo sa podujatí Dňa hvezdární a planetárií zúčastnilo vyše 230 návštevníkov.

P. Mikloš

Program v planetáriu na Kolonickom sedle

Pozorovanie chromosféry Slnka a protuberancií

Pozorovanie fotosféry metódou projekcie

Večerné pozorovanie

 

Rožňava

16. 3. 2024 „Deň otvorených dverí na rožňavskej hvezdárni“ – Návštevníci v tento deň mohli zažiť exkurzie, astroaktivity, štart modelu rakety raketomodelárov a ich prezentáciu, prezentáciu astr1onomickej techniky vrátane nového ďalekohľadu, pozorovanie ďalekohľadmi (kvôli dažďu aspoň okolia)... Všetkým návštevníkom ďakujeme, že sa prišli pozrieť na náš program aj napriek dažďu. (200 návštevníkov).

17. 3. 2024 „Cesta do vesmíru“ – Druhý deň podujatia sa uskutočnil v Dome tradičnej kultúry Gemera, kde sme mali pre návštevníkov pripravený program v digitálnom planetáriu. (18 návštevníkov). Ďakujeme všetkým návštevníkom za hojnú účasť.

Z. Molnár

 

 

 

Michalovce

Pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií usporiadala Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach hravé a náučné nedeľné poobedie (17. 3. 2024), kde si prišli na svoje všetky vekové kategórie. V exteriéri pred vstupom do budovy hvezdárne si mohli návštevníci prezrieť planetárny chodník, odfotiť sa pri fotostenách či zahrať rôzne loptové hry, napríklad trafiť sa do čiernej diery. Vo hvezdárni čakal návštevníkov taktiež bohatý, zväčša vzdelávací program. V posluchárni mali možnosť vidieť modely kozmickej techniky, svietiace glóbusy planét a pre šikovných najmenších boli pripravené vesmírne vystrihovačky či iné tvorivé dielne. Na terase hvezdárne sa nachádzali solárne hračky s meteorologickou stanicou a tiež skladačky, puzzle a to najpodstatnejšie – prenosné ďalekohľady Lunt a Celestron. Počasie nám prialo a preto bolo možné pozorovať Slnko. Slnko sa pozorovalo aj v kupole metódou projekcie. Neskôr sme ďalekohľad otočili aj na Mesiac. Celkovo sa podujatie vydarilo, za necelé 3 hodiny nás navštívilo takmer 200 návštevníkov.

I. Parnahaj

Aktivity na terase hvezdárne

Aktivity v posluchárni hvezdárne

Pozorovanie Slnka v kupole hvezdárne

 

Kysucké Nové Mesto

V nedeľu 17. marca 2024 si Krajská hvezdáreň v Žiline pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií pripravila pre návštevníkov pracoviska v Kysuckom Novom Meste bohatý program. Prostredníctvom komentovaných prehliadok sa priaznivci astronómie mohli bližšie zoznámiť s modelmi planét slnečnej sústavy, slnečnými hodinami, meteorologickou stanicou, ale tiež jednotlivými exponátmi nášho geoparku, spomedzi ktorých na nich vykukoval už rozkvitnutý zlatý dážď. V interiéri si účastníci mohli pozrieť výstavu Meteorológia alebo film venovaný fenoménu svetelného znečistenia. Pod kupolou hvezdárne im naše pracovníčky sprostredkovali detailný pohľad na povrch Slnka. Hlavným bodom večerného programu Dňa hvezdární a planetárií v Kysuckej hvezdárni bolo pozorovanie hviezdnej oblohy. Návštevníci sa ďalekohľadmi mohli pozrieť na najjasnejšie objekty, ktoré je v tomto období možné pozorovať: planétu Jupiter, Mesiac (v tom čase v prvej štvrti), hviezdokopu Plejády, Veľkú hmlovinu v Orióne a mnohé ďalšie. Čerešničkou na torte sa mala stať kométa 12P/Pons-Brooks, ktorú sa však cez mraky pozorovať nepodarilo. Na svoje si prišli aj deti, ktoré si okrem suvenírov od nás odnášali aj nové poznatky o vesmíre, a my pevne veríme, že svoj záujem o astronómiu budú rozvíjať naďalej.

K. Vlčková

 

 

Levice

Dňa 17. marca 2024 boli dvere Tekovskej hvezdárne v Leviciach otvorené pre všetkých záujemcov a nadšencov hviezdnej oblohy bez rozdielu veku v rámci Dňa hvezdární a planetárií. Tento rok bol ústrednou témou podujatia Návrat na Mesiac. Aj program bol preto venovaný nášmu najbližšiemu vesmírnemu susedovi – Mesiacu. Najmenší návštevníci si mohli vyrobiť zaujímavé pomôcky, starší návštevníci sa v rámci prednášky dozvedeli zaujímavé informácie o Mesiaci. Na Mesiac bol zameraný aj program v planetáriu a program bol zavŕšený pozorovaním Mesiaca a ďalších zaujímavých vesmírnych objektov astronomickým ďalekohľadom.

J. Kováč

 

Sobotište

V sobotu 16. marca 2024 sa v areáli Hvezdárne v Sobotišti uskutočnilo pri príležitosti Dňa astronómie 2024 astronomické popoludnie s bohatým programom určeným najmä pre rodiny s deťmi všetkých vekových kategórií, pre ktoré si organizátori a dobrovoľníci z radov členov a krúžkarov Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti pripravili zaujímavé astronomické pokusy a dielničky.Vďaka nim si mohli všetci návštevníci tohto jarného astronomického podujatia pozrieť prostredníctvom ďalekohľadu Slnko a Mesiac, zistiť, ako funguje ďalekohľad, dotknúť sa hviezdy, pozrieť si spektrum rôznych zdrojov svetla, vyskúšať si štart rakety, zistiť, čo je rozpínanie vesmíru a ako vyzerá v praxi, vytvoriť si mesačné krátery, zistiť, prečo je polárna žiara viditeľná na póloch, vyskúšať si, ako vzniká sopka, pohybovať vodou bez toho, aby sa jej dotkli, spoznať a vytvoriť si farby dúhy, zistiť, ako vznikajú kvapky a dážď, vytvoriť si galaxiu „Veterník“, maľovať slanou vodou a pozorovať takto vznikajúce obrázky, vyrobiť si slnečné hodiny a dozvedieť sa pritom mnoho ďalších zaujímavostí zo sveta astronómie.Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici a Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Miroslav Koprla, MO SZA Sobotište

 

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.