Deň hvezdární a planetárií 2024

| aktuality

Obdobie okolo jarnej rovnodennosti je na Slovensku tradične spojené s verejnou prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celej krajine vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2024, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku, sa uskutoční počas víkendu 16. – 17. marca 2024 v rôznych slovenských astronomických inštitúciách.

Táto celoslovenská prezentácia odbornej a popularizačnej činnosti astronomických zariadení na Slovensku a uskutoční už po deviaty krát. Spoločnou témou Dňa hvezdární a planetárií 2024 je NÁVRAT NA MESIAC a teda upriamenie pozornosti na aktivity spojené s očakávaným vstupom človeka na povrch Mesiaca, ktorého sa s veľkou pravdepodobnosťou dočkáme ešte v tomto desaťročí. Na stránke Dňa hvezdární a planetárií 2024 je uvedená stručná informácia o najdôležitejších minulých a pripravovaných mesačných výskumných projektoch, ktorá bude na záložke pre návštevníkov rozšírená o 10 míľnikov súvisiacich s návratom na Mesiac. Túto záložku dostane každý účastník podujatí organizovaných v rámci Dňa hvezdární a planetárií 2024.

V plejáde astronomických zariadení budú mať návštevníci možnosť vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie oblohy pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov. Zoznam plánovaných aktivít a podujatí astronomických zariadení po celom Slovensku bude zverejnený na stránke Dňa hvezdární a planetárií 2024. 

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov astronómie na Slovensku opäť zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií 2024.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.