XII. valné zhromaždenie SZA

| aktuality

V dňoch 1. 7. - 3. 7. 2022 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutoční XII. VZ SZA. Delegátmi valného zhromaždenia sú členovia odstupujúcej R SZA a KRK SZA, vedúci sekretariátu SZA, delegáti zvolení MO a delegáti za individuálnych členov. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu a rozhoduje jednak o riadiacich orgánoch Zväzu a aj o budúcnosti Zväzu. Koná sa iba jedenkrát za 4 roky. 

Keďže posledné dva roky to situácia nedovolila, v rámci VZ si slávnostne pripomenieme aj 50. výročie vzniku SZA, ktorého sa zúčastnia čestní členovia a pozvaní hostia zo Slovenskej astronomickej spoločnosti, Českej astronomickej spoločnosti a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.