HOVORME O ASTRONÓMII - Astrodni v Liptovskom Mikuláši

| aktuality

ZŠ s MŠ Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a pracovníkmi KHaP MH - Hvezdárne v Banskej Bystrici, zorganizovala v dňoch 9. a 10. mája 2018 cyklus prednášok pod názvom ASTRODNI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

V ZŠ s MŠ Okoličianska boli realizované dve prednášky na tému Hviezdne systémy pre žiakov 8. a 9. ročníka a jedna pre žiakov 4. ročníka, ktorá sa týkala Slnečnej sústavy. V ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikulášisa uskutočnila jedna prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka na tému Slnečná sústava. Veľkému záujmu sa tešila aktivita v MŠ Agátik v Liptovskom Mikuláši, kde dvom triedam predškolákov boli interaktívne sprostredkované základné poznatky o vesmíre a Zemi. Po ich skončení deti maľovali plagátiky a kreslili na chodník obrázky súvisiace s danou témou. Celkovo sa šiestich prednášok zúčastnilo takmer 200 detí a žiakov.

Keďže v blízkosti Liptovského Mikuláša nie je žiadna hvezdáreň ani pozorovateľňa, veľmi sme uvítali ochotu pracovníkov KHaP MH - Hvezdárne v Banskej Bystrici a zároveň členov SZA Mgr. Stanislava Kanianskeho a Ing. Jaroslava Gerboša prísť do Liptovského Mikuláša a oboznámiť nás zaujímavou formou s novými poznatkami z astronómie. Taktiež ďakujeme SZA za finančnú podporu tohto podujatia, ktorá sa uskutočnila v rámci dotačného programu zväzu pod názvom HOVORME O ASTRONÓMII.

Vďaka vyššie uvedeným aktivitám žiaci pochopili a bližšie spoznali vesmír a rozšírili si vedomosti z oblasti astronómie. Na základe kladného ohlasu plánujeme podobné prednášky zorganizovať aj v budúcnosti.

                                    Mgr. Ivana Švachulová
                                           individuálny člen SZA

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.