DEŇ ZEME

Calendar
Akcie
Date
25.04.2024 18:00 - 19:30
Location
Hvezdáreň Prešov
Author
Miloš Obert
Url
https://www.astropresov.sk

Description

Žijeme na Zemi – environmentálny, hudobno–reportážny program o zodpovednosti človeka za vplyvy vyvolané vedecko–technickým pokrokom. Program je koncipovaný vo forme prezentácie s filmovými, obrazovými a hudobnými blokmi.
Dĺžka trvania: 50 minút

Jarná obloha – Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Cieľom programu je oboznámiť návštevníkov so vzdialenými galaxiami. V úvode sa stručne vysvetľuje začiatok astronomickej jari. Členovia klubu mladých astronómov, Oskar, Karol a Katka, sa stretávajú pod jarnou oblohou. Cez známe súhvezdia jarnej oblohy sa nazerá za hranice našej hviezdnej sústavy – našej Galaxie. Charakterizujú sa galaxie, kopy galaxií a kvazary.
Dĺžka trvania: 21 minút

Location information

Hvezdáreň Prešov

Street
Dilongova 31
City
080 01 Prešov
Country
Slovakia
Url
https://astropresov.sk/
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.